polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 84 nr 1 (1977)
Found : 249
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 84 nr 1 (1977), Na łamach czasopism zagranicznych : teoria : historia historiografii : polonica

Bębenek, Stanisław T. (1948- )

Keywords: historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 84 nr 1 (1977), Komunikaty PTH

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Zalecenia Komisji UNESCO Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Republiki Federalnej Niemiec d/s Podręczników Szkolnych w Zakresie Historii i Geografii

Gemeinsame Deutsch-Polnische Schulbuchkommission

Keywords: textbooks - Poland - history and criticism - conferences , textbooks - Federal Republic of Germany - history and criticism - conferences

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kwartalnik Historyczny R. 84 nr 1 (1977), In memoriam

Leskiewiczowa, Janina (1917-2012)

Keywords: History [KABA] , Różycka-Glassowa, Maria Krystyna (1929-1976) , Garbacik, Józef (1907-1976) , Renouvin, Pierre (1893-1974)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kwartalnik Historyczny R. 84 nr 1 (1977), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

O piastowskich tradycjach średniowiecznego Śląska : (problemy świadomości historycznej i narodowej)

Heck, Roman (1924-1979)

Keywords: Piast dynasty , Silesia (Poland; region) - Middle Ages

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Południowa Legia Rzeczypospolitej Polskiej (1841-1848)

Dach, Krzysztof

Keywords: Poland - relations - Romania - 19th c. , Romania - relations - Poland - 19th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

"Polski Słownik Biograficzny", Tom XX

Hajdukiewicz, Leszek (1924-1995)

Keywords: Poland , biographical dictionaries

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Sprawa hetmańska w latach 1661-1662

Ochmann-Staniszewska, Stefania (1940- )

Keywords: parliamentarism - Poland - 17th c. , Poland - 1648-1668 (John II Casimir Vasa) , Poland - politics and government - 17th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

W sprawie Zaleceń Komisji Podręcznikowej UNESCO Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Republiki Federalnej Niemiec

Jędruszczak, Tadeusz (1924-1993)

Keywords: Wspólna Komisja Podręcznikowa Polska-RFN , Gemeinsame Deutsch-Polnische Schulbuchkommission

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Położenie rzemiosła w Polsce w latach wielkiego kryzysu gospodarczego (1930-1935)

Landau, Zbigniew (1931-2018)

Keywords: Poland - economic situation - 1918-1939 (Second Republic) , economic crisis (1929) - Poland , handicrafts - Poland - 1918-1939 (Second Republic)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kwartalnik Historyczny R. 84 nr 1 (1977), Przeglądy - Polemiki - Propozycje

Russocki, Stanisław (1930-2002)

Keywords: history , historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Kwartalnik Historyczny R. 84 nr 1 (1977), Kronika

Garlicka, Agnieszka

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kwartalnik Historyczny R. 84 nr 1 (1977), Listy do redakcji

Zamojski, Jan Eugeniusz (1925-2014)

Keywords: World War, 1939-1945 - historiography , World War, 1939-1945 - France , Polish people - France - 1900-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography