polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 83 nr 4 (1976)
Found : 247
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 83 nr 4 (1976), Kronika

Kolendo, Jerzy (1933-2014)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny. R. 83 nr 4 (1976), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

In memoriam : Witold Łukaszewicz (22 V II 1911 - 21 X I 1975)

Kalembka, Sławomir (1936-2009)

Keywords: History [KABA] , Łukaszewicz, Witold (1911-1975)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Piastowie w dziejach Polski

Zientara, Benedykt (1928-1983)

Keywords: Piastowie (dynasty ) , Poland - history

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Procesy monopolizacji i rozwój zatrudnienia w dąbrowskim górnictwie węgla w latach 1870-1913

Balicki, Leszek

Keywords: Coal mines and mining [KABA] , Dąbrowskie, Zagłębie (Poland ) -19th c., 20 th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wzór osobowy inteligenta polskiego w świetle wspomnień pośmiertnych (1841-1862)

Czepulis-Rastenis, Ryszarda (1928-1994)

Keywords: intellectuals -Poland -19th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Polska polityka zagraniczna wobec próby porozumienia mocarstw zachodnich w 1936 r.

Zacharias, Michał Jerzy (1946- )

Keywords: Poland 1918-1939 (Second Polish Republic) , relations Poland 1918-1939 (Second Polish Republic) - foreign relations

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wzorce osobowe szlachty polskiej w XVII wieku

Tazbir, Janusz (1927-2016)

Keywords: nobility - Poland - 17th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kwartalnik Historyczny R. 83 nr 4 (1976), Przeglądy - Polemiki - Propozycje

Czapliński, Władysław (1905-1981)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kwartalnik Historyczny R. 83 nr 4 (1976), Recenzje

Balcerak, Wiesław (1934- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kwartalnik Historyczny R. 83 nr 4 (1976), Artykuły recenzyjne

Bogucka, Maria (1929-)

Keywords: historiography - France

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Michalon Litwin i jego traktat o zwyczajach Tatarów, Litwinów i Moskwicinów z połowy XVI wieku

Ochmański, Jerzy (1933-1996)

Keywords: Michalon Litwin (ca. 1490-1561) , Lithuanian- manners and customs - 17th c. , Russia - manners and customs - 17th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Acta Poloniae Historica

Keywords: Poland - history - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography