polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 119 nr 2 (2012)
Found : 192
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 119 nr 2 (2012), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Marian Biskup (19 XII 1922 - 16 IV 2012)

Samsonowicz, Henryk (1930- )

Keywords: Biskup, Marian (1922-2012) , History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny R. 119 nr 2 (2012), Recenzje

Nowak, Przemysław

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kulturowo-psychologiczne aspekty obecności niewolników afrykańskich w Portugalii w XV i na początku XVI w.

Tymowski, Michał (1941- )

Keywords: Portugal 15th c., 16th c. , slavery in Portugal in the 15th c., 16th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Spis treści rocznika CXXV

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Spis autorów

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Spis recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Średniowieczny obraz kultowy jako przedmiot badań nauk historycznych

Jurkowlaniec, Grażyna

Keywords: Medieval art - history - methodology , Art, Medieval [KABA] , iconography - methodology

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

August II i królewicz Fryderyk August w latach 1725-1729 a problem elekcji vivente rege

Kosińska, Urszula

Keywords: Poland 18th c. , August II Mocny (King of Poland ; 1670-1733) , Fryderyk August II (elector of Saxony (Germany) ;1696-1763 ) , Poland - election -18th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Czy Lwów wybije się na "mikrokosmos"?

Purchla, Jacek (1954- )

Keywords: architecture and society - Lviv (Ukraine) , architecture and state - Lviv (Ukraine) , nationalism and architecture - Lviv (Ukraine) , politics and government in Austria 18th c., 19th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Publication Strony tytułowe, Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Publication Wykształcenie świeckich senatorów w Koronie za Władysława IV

Broniarczyk, Marcin

Keywords: Poland 17th c. , Władysław IV Vasa (King of Poland ; 1595-1648) , legislators- Poland 17th c. , legislators - education - Poland 17th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Publication Kwartalnik Historyczny R. 119 nr 1 (2012), Listy do redakcji

Zieliński, Zygmunt (1931- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Publication Kwartalnik Historyczny R. 119 nr 3 (2012), Recenzje

Tycner-Wolicka, Marta

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography