polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 1992-
Found : 594
View:
1. 

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 53 z. 1 (2018), Recenzje

Koział, Anna

Keywords: Europe, Central - history - periodicals , Europe, Eastern - history - periodicals , Russia - history - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 53 z. 1 (2018), Wytyczne dla autorów, Zasady recenzowania artykułów

Keywords: Europe, Central - history - periodicals , Europe, Eastern - history - periodicals , Russia - history - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 53 z. 1 (2018), Title pages, Contents

Keywords: Europe, Central - history - periodicals , Europe, Eastern - history - periodicals , Russia - history - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 52 z. 1 (2017), Title pages, Contents

Keywords: Europe, Central -- History -- Periodicals [KABA] , Europe, Eastern -- History -- Periodicals [KABA] , Russia -- History -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 52 z. 2 (2017), Artykuły recenzyjne i recenzje

Ablamski, Pavel

Keywords: Europe, Central -- History -- Periodicals [KABA] , Europe, Eastern -- History -- Periodicals [KABA] , Russia -- History -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 52 z. 2 (2017), Title pages, Contents

Keywords: Europe, Central -- History -- Periodicals [KABA] , Europe, Eastern -- History -- Periodicals [KABA] , Russia -- History -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 51 z. 2 (2016), Title pages, Contents

Keywords: Europe, Central -- History -- Periodicals [KABA] , Europe, Eastern -- History -- Periodicals [KABA] , Russia -- History -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Vol. 53 (2018), Special Issue, Title pages, Contents

Keywords: Europe, Central -- History -- Periodicals [KABA] , Europe, Eastern -- History -- Periodicals [KABA] , Russia -- History -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej Vol. 52 no 1 (2017), Special Issue, Title pages, Contents

Keywords: Europe, Central -- History -- Periodicals , Europe, Eastern -- History -- Periodicals , Russia -- History -- Periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej Vol. 52 no 2 (2017), Special Issue, Title pages, Contents

Keywords: Europe, Central -- History -- Periodicals , Europe, Eastern -- History -- Periodicals , Russia -- History -- Periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Publication Strony tytułowe, Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Publication Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 30 (1995), Życie naukowe

Znamierowska-Rakk, Elżbieta

Keywords: Europe, Central -- History -- Periodicals [KABA] , Europe, Eastern -- History -- Periodicals [KABA] , Russia -- History -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Publication Początki „Studiów z Dziejów ZSRR (Rosji) i Europy Środkowej” w moich wspomnieniach

Łossowski, Piotr (1925- )

Keywords: Europe, Central -- History -- Periodicals [KABA] , Europe, Eastern -- History -- Periodicals [KABA] , Russia -- History -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Publication Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 29 (1994), Życie naukowe

Znamierowska-Rakk, Elżbieta

Keywords: Europe, Central -- History -- Periodicals [KABA] , Europe, Eastern -- History -- Periodicals [KABA] , Russia -- History -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Publication Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 31 (1996), Życie naukowe

Znamierowska-Rakk, Elżbieta

Keywords: Europe, Central -- History -- Periodicals [KABA] , Europe, Eastern -- History -- Periodicals [KABA] , Russia -- History -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography