polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 37 z. 1 (2005)
Found : 647
View:
1. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 37 z. 1 (2005), Recenzje

Zieliński, Zygmunt (1931- )

Keywords: history, modern - 20th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Motywy historyczne w teatrze Tadeusza Kantora

Święcicki, Klaudiusz

Keywords: Kantor, Tadeusz (1915-1990) - criticism and interpretation , Cricot 2 , literature and history , history in literature

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Działalność biskupa Ignacego Tokarczuka w diecezji przemyskiej w warunkach PRL-u

Bober, Sabina

Keywords: Tokarczuk, Ignacy (1918-2012) - biography , Catholic Church and the State - Poland - 1945-

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Czasopismo społeczno-kulturalne "Nowa Kultura" (1950-1963) : studium historyczno-prasoznawcze

Chrząstek, Tomasz

Keywords: Polish journals - 1945-1970 , Nowa Kultura (journal ; 1950-1963)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Koleje Generalnego Gubernatorstwa w wojennej organizacji kolejnictwa III Rzeszy Niemieckiej 1939-1945

Bakunowicz, Czesław

Keywords: Poland - history - occupation, 1939-1945 , railroads - Poland - history , General Government (1939-1945; territory under German occupation) - administration

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Represje organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach politycznych w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1956

Sidorkiewicz, Krzysztof (1952- )

Keywords: Political persecution - Poland - Bydgoszcz (Voivodeship) - history--20th c. , Poland - politics and government - 1945-1956

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Oświata polonijna w Belgii w pierwszych latach powojennych

Goddeeris, Idesbald (1972- )

Keywords: Polish people - foreign countries - education , Schools, Polish , Polish people - Belgium - history- 20th c. , World War, 1939-1945 - refugees - Belgium

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Problem tak zwanej sprawy ogrodników w stosunkach polsko-bułgarskich w latach 30. XX w.

Klejn, Zbigniew (1927-2005)

Keywords: Bulgaria - relations - Poland - 1900-1945 , Poland - relations - Bulgaria - 1900-1945 , economic emigration - Bulgaria - 20th c. , Galicia (Poland and Ukraine) - ethnic relations - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Turcy jako gastarbeiterzy w Niemczech w latach 1961-2000

Piętak, Arkadiusz

Keywords: Turkish foreign workers - Federal Republic of Germany , Turkish foreign workers - Germany - 1990- , Turks - integration - Federal Republic of Germany , Turks - integration - Germany - 1990-

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Milicyjna agentura 1944-1957

Majer, Piotr (1950- )

Keywords: Poland - Milicja Obywatelska - history , Poland. Służba Bezpieczeństwa , internal security - Poland - history - 20th c. , political persecution - Poland - history - 20th c. , informers - Poland - 1944-

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Jeszcze raz o historii Stanów Zjednoczonych

Parafianowicz, Halina (1953- )

Keywords: United States - history- 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kościół katolicki w Polsce 1945-1989 : (w związku z wybranymi publikacjami)

Słabek, Henryk (1928- )

Keywords: Catholic Church - Poland - history - 20th c. , Church and state - Catholic Church - history - 20th c. , Poland - politics and government -1945-1980 , Poland - politics and government - 1980-1989

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

O badaniach nad stosunkami międzynarodowymi - w odpowiedzi Marii Pasztor

Gmurczyk-Wrońska, Małgorzata

Keywords: World War, 1939-1945 - diplomatic history , Poland - relations - France - 1900-1945 , France - relations - Poland - 1900-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Rozpad ZSRR w świetle publicystyki na łamach "L'Humanité" 1986-1991

Pleskot, Patryk (1980- )

Keywords: Russia (Federation) - politics and government - 1991 - foreign public opinion , Parti communiste français - and the Soviet Union , Parti communiste français. L'Humanité , Parti communiste français -- 1970-2000

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Przesiedlenia ludności polskiej z Litwy etnicznej w latach 1945-1947

Buchowski, Krzysztof (1969- )

Keywords: Polish people - Lithuania - 1945- , minorities - Lithuania - 1945- , Lithuania - ethnic relations - 1945- , Lithuania - politics and government - 1945-1991 , population transfers - Europe - 1945-

Find similar objects  |  Add to bibliography