polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 43 z. 1 (2011)
Found : 615
View:
1. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 43 z. 1 (2011), Title pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 43 z. 1 (2011), Życie naukowe

Hułas, Magdalena (1956- )

Keywords: history, modern - 20th c. - conferences

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 43 z. 1 (2011), Reviews

Materski, Wojciech (1944- )

Keywords: history, modern - 20th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Profesor Tadeusz Wyrwa (15 III 1926-20 XI 2010)

Stobiecki, Rafał (1962- )

Keywords: Wyrwa, Tadeusz (1926-2010) , historians - Poland - biography

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Sprawa Wilhelma Wiatra w 1943 r.

Rybicka, Hanna (1932- )

Keywords: Poland - 20th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Idea rewolucji permanentnej w myśli politycznej Lwa Trockiego

Mirowski, Mikołaj (1979- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Najnowsze Dzieje Polski : materiały i studia z okresu 1914-1939

Keywords: Poland - 1914-1918 - periodicals , Poland - 1914-1939 (Second Polish Republic) - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Amerykański laureat pokojowej Nagrody Nobla Cordell Hull – „ojcem Narodów Zjednoczonych"?

Marczewska‑Zagdańska, Hanna

Keywords: Hull, Cordell (1871-1955) , United Nations

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Obława augustowska z lipca 1945 r. w świetle ostatnich publikacji Instytutu Pamięci Narodowej

Wolsza, Tadeusz (1956- )

Keywords: government, resistance to - Białystok (Poland, region) - 1945-1970 , government, resistance to - Augustów (Poland, region) - 1945-1970

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Najnowsze Dzieje Polski : materiały i studia z okresu II wojny światowej

Keywords: World War (1939-1945) - Poland - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Misja dyplomatyczna Romana Knolla w Rzymie

Bartoszewicz, Henryk (1949- )

Keywords: Knoll, Roman (1898-1946) , diplomats, Polish - foreign countries - 1990-1945 , Poland - foreign relations - Italy - 20th c. , Italy - foreign relations - Poland - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 43 z. 2 (2011), Title pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Listy Władysława Folkierskiego do Zygmunta Lubicz-Zaleskiego z lat 1924-1935

Willaume, Małgorzata (1951- )

Keywords: Folkierski, Władysław (1890-1961) - correspondence , Lubicz-Zaleski, Zygmunt (1882-1967) - archives

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Przeciwko KOR-owi i Gierkowi – „List 2000”

Gasztold-Seń, Przemysław (1985- )

Keywords: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - 1970-2000 , Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (Polish United Workers' Party) - sources , Gontarz, Ryszard

Find similar objects  |  Add to bibliography