polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 31 z. 2 (1999)
Found : 649
View:
1. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 31 z. 2 (1999), Title pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Między wojnami: pierwsze dziesięciolecie

Parafianowicz, Halina (1953- )

Keywords: history, modern - 1914-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 31 z. 2 (1999), Recenzje

Materski, Wojciech (1944- )

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Imigranci i społeczeństwa przyjmujące - adaptacja - integracja - transformacja? Warszawa, 1-3 grudnia 1998 r.

Kowalska, Ewa (historia)

Keywords: emigration and immigration - congresses

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Ranking polityków

Kastory, Andrzej (1939- )

Keywords: politicians - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Fragment nieautoryzowanego wywiadu Aleksandra Gieysztora na temat przełomu wieków

Gieysztor, Aleksander (1916-1999)

Keywords: Gieysztor, Aleksander (1916-1999) - interviews

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 31 z. 2 (1999), Listy do redakcji

Majewski, Piotr Maciej (1972- )

Keywords: Czechoslovakia - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Tak zwana wywrotowa działalność Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych w świetle przesłuchań komisji Kongresu 1950-1954

Batóg, Włodzimierz (1966- )

Keywords: Communist Party of the United States of America - history - 20th c. , communism - United States - history - 20th c. , McCarthyism , United States - politics and government - 20th c. , Cold War

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Uwagi na marginesie pracy Piotra Eberhardta "Polska ludność kresowa"

Hryciuk, Grzegorz (1965- )

Keywords: Polish people - Former Polish Eastern Territories

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Grupa etniczna a kraj pochodzenia : kształtowanie się ideologii polskich Amerykanów (1918-1939)

Groniowski, Krzysztof (1932-2012)

Keywords: Polish people - United States - attitudes - 1900-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Strajk górników brytyjskich w latach 1984-1985

Jachowicz, Piotr (1955- )

Keywords: strikes and lockouts - Great Britain - 1970-2000 , Great Britain - politics and governments - 1979-1997 , Great Britain - social situation - 1979-1997

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Utworzenie Kominformu : Kominform jako narzędzie manipulacji Stalina w Polsce

žborovskaâ, Inessa Sergeevna

Keywords: Information Bureau of the Communist Parties , Poland - foreign relations - Soviet Union - 1945-1970 , Soviet Union - foreign relations - Poland - 1945-1970

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Problematyka badawcza "Archipelagu Gułag"

Hass, Ludwik (1918-2008)

Keywords: concentration camps - Soviet Union - history , political prisoners - Soviet Union - history

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Władza a chłopi (1948-1956)

Słabek, Henryk (1928- )

Keywords: peasants - government policy - Poland - 1945-1970 , Poland, 1944-1956 - history

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Tzw. repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955-1959

Ruchniewicz, Małgorzata (1970- )

Keywords: repatriation - Poland - 1945-1970 , population transfers - Poland - 1945-1970 , population transfers - Soviet Union - 1945-1970

Find similar objects  |  Add to bibliography