polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 31 z. 3 (1999)
Found : 649
View:
1. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 31 z. 3 (1999), Title pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Od Redakcji

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Szkic biografii politycznej Édouarda Herriota

Ślufińska, Monika

Keywords: Herriot, Édouard (1872-1957) , politicians - France - 20th c. - biography

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Ferdinand Foch (szkic do portretu)

Śladkowski, Wiesław (1935- )

Keywords: Foch, Ferdinand (1851-1929) - biography

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Stypendyści : Francuzi w Polsce w latach 1918-1939

Willaume, Małgorzata (1951- )

Keywords: French people - Poland - 1918-1939

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Znaczące postacie w historii I i II wojny światowej - Francja

Schramm, Tomasz (1949- )

Keywords: politicians - France - 20th c. - biography , soldiers -France - 20th c. - biography , France - politics and government - 1914-1940 , France - politics and government - 1940-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 31 z. 3 (1999), Recenzje

Gmurczyk-Wrońska, Małgorzata (1963- )

Keywords: Reynaud, Paul (1878-1966) , Cazin, Paul (1881-1963) - criticism and interpretation

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Francja w świecie XX w.

Baszkiewicz, Jan (1930-2011)

Keywords: France - foreign relations - history

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Raport Christiana Foucheta do ministra Georges'a Bidoulta z 5 lutego 1945 r.

Fouchet, Christian (1911-1974)

Keywords: Fouchet, Christian (1911-1974) , France - politics and governments - 1945-

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

We francusko-polsko-rosyjskim trójkącie (1922-1934)

Leczyk, Marian (1926- )

Keywords: France - foreign relations - 1914-1940 , Soviet Union - foreign relations - 1917-1945 , Poland - foreign relations - 1918-1939

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kulisy zrzeczenia się przez Polskę czwartej raty pożyczki francuskiej w 1925 r.

Laforest, Christophe (1974- )

Keywords: Poland - foreign relations - France - 1900-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Czemu ma służyć integracja europejska? : miejsce i rola koncepcji zjednoczeniowych w polityce IV Republiki i Francji generała de Gaulle'a

Łaptos, Józef (1944- )

Keywords: Gaulle, Charles André de (1890-1970) and Europe , France - foreign relations - Europe

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Francja a rządy "pułkowników" : (wrzesień 1936-wrzesień 1939)

Beauvois, Yves (1965- )

Keywords: France - foreign relations - Poland - 1900-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Polonia w krajach Maghrebu

Knopek, Jacek (1969- )

Keywords: Polish people - Africa, North- history

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

"Les trentes glorieuses" francuskiej kultury, czyli jednobrzeżna Sekwana

Zamojski, Jan Eugeniusz (1925-2014)

Keywords: Rive gauche (Paris, France) - intellectual life

Find similar objects  |  Add to bibliography