polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 32 z. 3 (2000)
Found : 649
View:
1. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 32 z. 3 (2000), Title pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Masaryk i sprawy polskie

Valenta, Jaroslav (1930-2004)

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

"Rebelia" pilzneńska 1953 r.

Kobus, Andrzej (1974- )

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

"Praska wiosna" w "Dziennikach" Stefana Kisielewskiego i w "Kulturze" paryskiej

Gmurczyk-Wrońska, Małgorzata

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Problematyka czeska w prasie konspiracyjnej

Cieślik, Agnieszka (1964- )

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 32 z. 3 (2000), Życie naukowe

Piotrowski, Paweł (1968- )

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 32 z. 3 (2000), Artykuły recenzyjne i recenzje

Marczewska-Zagdańska, Hanna

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Edvard Beneš a Polska międzywojenna : (uwagi w związku z jednym z aspektów polityki zagranicznej Beneša)

Dejmek, Jindřich (1965- )

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Edvard Beneš i Władysław Sikorski: spojrzenie ze strony czeskiej

Němeček, Jan (1963- )

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Polski punkt widzenia w stosunkach polsko-czechosłowackich w okresie II wojny światowej

Kisielewski, Tadeusz (1939-2012)

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Problem wycofania wojsk czeskich z części Śląska Cieszyńskiego między Wisłą a Olzą (luty 1919)

Kamiński, Marek Kazimierz (1948- )

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Mit amerykański i amerykanizacja Czechosłowacji po I wojnie światowej

Parafianowicz, Halina (1953- )

Keywords: Americanization - history , Czechoslovaki - civilization - American influence , Czechoslovakia 1918-1939

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Programy reform w Czechosłowacji w dobie "Praskiej wiosny" 1968-1969

Kwapis, Robert (1964- )

Keywords: Czechoslovakia - Intervention, 1968

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Edvard Beneš wobec problemu mniejszości niemieckiej w Czechosłowacji

Majewski, Piotr Maciej (1972- )

Keywords: Beneš, Edvard (1884-1948) and Germany , Germans - Czech Republic - Sudetenland - 20th c. , Czechoslovakia - Foreign relations - Germany - 1900-1945 , Germany - Foreign relations - Czechoslovakia - 1900-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wstęp

Duraczyński, Eugeniusz (1931- )

Keywords: Poles - relations - Czechs - conferences , Czechs - relations - Poles - conferences

Find similar objects  |  Add to bibliography