polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 37 z. 3 (2005)
Found : 649
View:
1. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 37 z. 3 (2005), Recenzje

Król, Wojciech (1948- )

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 37 z. 3 (2005), Życie naukowe

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Gabriel Narutowicz i jego rezygnacja z profesury w zurychskiej politechnice w 1919 r.

Andrzejewski, Marek (1947- )

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

W sprawie recenzji Stanisława Meduskiego z monografii Jerzego Gapysa, „Postawy społeczno-polityczne ziemiaństwa w latach 1939-1945 (Na przykładzie dystryktu radomskiego)”

Gapys, Jerzy

Keywords: Poland - 20th c. - historiography , historiography - Poland - 1990-

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Społeczeństwo słowackie a normalizacja (1968-1971)

Marušiak, Juraj

Keywords: Slovakia - social situation - 20th c. , Czechosłovakia - politics and government - 1968-1989

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Polityka państwa wobec Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Polsce (1947-1989)

Mironczuk, Jan (1966- )

Keywords: Zjednoczony Kościół Ewangeliczny w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - history - 20th c , Protestant churches - Poland - 1945- , Church and state - Poland - 1945-1990

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kilka uwag na marginesie recenzji pióra Stanisława Medyckiego z książki Jerzego Gapysa (Postawy społeczno-polityczne ziemiaństwa w latach 1939-1945 (Na przykładzie dystryktu radomskiego)

Chrobaczyński, Jacek (1948- )

Keywords: Poland - 20th c. - historiography , historiography - Poland - 1990-

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Świat sportu wobec interwencji państw Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 r.

Pasko, Artur

Keywords: sports and state - 20th c. , sports - political aspects - 1945- , Czechoslovakia - Intervention, 1968 - foreign public opinion

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Polski rząd na emigracji po II wojnie światowej – racja historyczna : na marginesie książki Tadeusza Wolszy pt. Za żelazną kurtyną

Kisielewski, Tadeusz (1939-2012)

Keywords: Polish people - attitudes- Great Britain - 1945-1970

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie i emigracja polska w Londynie wobec stanu wojennego

Szczurowski, Maciej

Keywords: Polish people - attitudes - Great Britain - 1945-1990 , Polish Government in Exile , Martial law - Poland - 1981-1983 - public opinion , public opinion - Great Britain - 1945-1990

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Studenci na rzecz Demokratycznego Społeczeństwa (SDS) wobec współpracy Princton University z Instytutem Analiz Obronnych (IDN), 1967-1970

Batóg, Włodzimierz (1966- )

Keywords: Vietnamese Conflict, 1961-1975 - protest movements - United States , student movements - United States - 1945- , Institute for Defense Analyses

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Między centralizmem a autonomią : administracja czechosłowacka na Rusi Zakarpackiej (1918-1938)

Jarnecki, Michał

Keywords: Czechoslovakia - politics and government - 1918-1938 , Carpathian Ruthenia (Ukraine) - history - 1900-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Życie gospodarcze Piotrkowa Trybunalskiego w latach 1793-1914

Głowacki, Piotr (historyk)

Keywords: Piotrków Trybunalski (Poland) - economic conditions - history

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Dwie książki o stosunkach polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej

Dunin-Wąsowicz, Krzysztof (1923-2013

Keywords: Jews - Poland - Warsaw - 1900-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography