polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 41 z. 4 (2009)
Found : 683
View:
1. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 41 z. 4 (2009), Recenzje

Sierpowski, Stanisław (1942- )

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Przyczynek do "Dzieł wybranych" Wincentego Witosa

Kisielewski, Tadeusz (1939-2012)

Keywords: Witos, Wincenty (1874-1945)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Konferencja "Spojrzenie na Polski Wrzesień 1939 roku"

Kondracki, Tadeusz (1956- )

Keywords: World War, 1939-1945 - campaigns - Poland , conference reports

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Genealogia Adama Czerniakowa - prezesa warszawskiego Judenratu

Urynowicz, Marcin (1976- )

Keywords: Czerniaków, Adam (1880-1942) - biography

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Stan świadomości politycznej w partii w świetle dokumentacji Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR w okresie obrad "okrągłego stołu"

Kisielewski, Tadeusz (1939-2012)

Keywords: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - 1970-2000 , Poland - politics and government - 1980-1989

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Polskie dziejopisarstwo na uchodźstwie wobec przemian w historiografii krajowej po 1945 r.

Mękarski, Artur

Keywords: historiography - Poland - 1945-1990 , Poland - historiography - 1945-1990

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Nieznane dokumenty dotyczące powstania gabinetu Kazimierza Świtalskiego : (tzw. pierwszego rządu "pułkowników") 14 IV 1929 r.

Duber, Paweł. Ed.

Keywords: Poland - politics and government - 1918-1939 , Świtalski, Kazimierz (1886-1962)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 41 z. 2 (2009), Title pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 41 z. 1 (2009),Title pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 41 z. 4 (2009), Title pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 41 z. 3 (2009), Title pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 45 z. 3 (2013), Życie naukowe

Willaume, Małgorzata (1951- )

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals , Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] (periodical) - history

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Polskie Radio Szczecin w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym Szczecina w latach 1945-1949

Szulc, Paweł

Keywords: Polskie Radio Szczecin - history

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Operacja "Spotlight" w województwie krakowskim (1955-1956)

Biedroń, Tomasz (1905- )

Keywords: Free Europe Committee. Operation Spotlight , anti-communist propaganda - Poland - 1945- , Światło, Józef (1905-1975)

Find similar objects  |  Add to bibliography