polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 19 z. 4 (1987)
Found : 587
View:
1. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Polonia w Związku Radzieckim okresu międzywojennego : kontrowersje wokół liczebności

Iwanov, Mikolaj (1948- )

Keywords: Polish people - Soviet Union 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Polityka informacyjna i propagandowa Rządu RP na emigracji 1939-1945

Habielski, Rafał (1957- )

Keywords: Poland. The Polish Government in Exile , World War, 1939-1945 - propaganda , mass media and war

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Rada Regencyjna a wojsko polskie (1917-1918)

Jagóra, Maciej L.

Keywords: Poland. Rada Regencyjna (Regency Council) , Poland - military history 20th c. , World War, 1914-1918 - Poland

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 19 z. 4 (1987), Title pages, Contents

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 19 z. 4 (1987), Recenzje

Keywords: history, modern - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 21 z. 4 (1989), Artykuły recenzyjne i recenzje

Keywords: history, modern - 19th c., 20th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 21 z. 3 (1989), Życie naukowe

Keywords: history, modern - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 21 z. 3 (1989), Recenzje

Keywords: history, modern - 19th c., 20th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 19 z. 4 (1987), Życie naukowe

Keywords: Poland 19th c., 20th c. - reaserch

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 19 z. 1 (1987), Recenzje

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 19 z. 1 (1987), Title pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 19 z. 2 (1987), Title pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 19 z. 3 (1987), Title pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 13 z. 4 (1981), Title pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography