polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 21 z. 3 (1989)
Found : 610
View:
1. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 21 z. 3 (1989), Życie naukowe

Keywords: history, modern - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 21 z. 3 (1989), Recenzje

Keywords: history, modern - 19th c., 20th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

O syntezie najnowszych dziejów Polski

Wapiński, Roman (1931-2008)

Keywords: Poland - 20th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 21 z. 3 (1989), Listy do redakcji

Gojawiczyńska, Bożena (1947- )

Keywords: World War, 1939-1945 - underground movements - Poland - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Front Morges a Stronnictwo Narodowe

Jagóra, Maciej L.

Keywords: Front Morges , Stronnictwo Narodowe , Poland - Politics and government - 1918-1939 , political parties - Polska - 20th c. , opposition (Political science) - Poland 1918-1939

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Pierwsze zabiegi o pokój w 1914 r. i 1915 r.

Pajewski, Janusz (1907-2003)

Keywords: World War, 1914-1918 , pacific settlement of international disputes 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Dyskusja nad niemiecko-polskimi zaleceniami podręcznikowymi w zachodnioniemieckiej opinii publicznej : (w świetle drukowanych środków przekazu)

Hoensch, Jörg Konrad (1935-2001)

Keywords: Gemeinsame Deutsch-Polnische Schulbuchkommission , Wspólna Komisja Podręcznikowa Polska-RFN , Poland - history - study and teaching - Germany , Germany - history - textbooks - history and criticism , Poland - history - textbooks - history and criticism , Poland - history - foreign opinion, German

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Unicestwienie i wyzwolenie : rok 1945 jako punkt zwrotny niemieckiej historii

Kocka, Jürgen (1941- )

Keywords: Germany - 1945-1955 , World War, 1939-1945 - Germany , reconstruction (1939-1951) - Germany

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Z dziejów polsko-czechosłowackich

Kisielewski, Tadeusz (1939-2012) Ed.

Keywords: Poland - foreign relations - Czechoslovakia - 1900-1945 - sources , Czechoslovakia - foreign relations - Poland - 1900-1945 , Beck, Józef (1894-1944)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Rewizjonizm bułgarski w przededniu i w początkowym okresie II wojny światowej

Znamierowska-Rakk, Elżbieta

Keywords: World War, 1939-1945 - territorial questions - Bulgaria , Bulgaria - foreign relations - 1878-1944 , Bulgaria - politics and government - 1878-1944

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Sprawa wyborów w Polsce a kwestia zachodniej granicy państwa polskiego na konferecnji w Poczdamie

Kamiński, Marek Kazimierz (1948- )

Keywords: World War (1914-1918) - territorial questions - Poland , Potsdam Conference (1945) , Poland - politics and government -1945-1956 , elections - Poland 1945-1956

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 21 z. 4 (1989), Artykuły recenzyjne i recenzje

Keywords: history, modern - 19th c., 20th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 19 z. 4 (1987), Title pages, Contents

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 21 z. 3 (1989), Title pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography