polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 6 z. 4 (1974)
Found : 802
View:
1. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 6 z. 4 (1974), Recenzje

Keywords: history, modern - 20th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Badania porównawcze nad okupacjami hitlerowskimi

Madajczyk, Czesław (1921-2008)

Keywords: Europe 1939-1945 (German occupation) , history, modern - 20th c. - research

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Pięćdziesięciolecie utworzenia Związku Radzieckiego : przegląd prac historyków radzieckich

Wojna, Romuald

Keywords: Soviet Union - historiography , historiography - Soviet Union

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wokół genezy i przebiegu akcji "Wisła" (1947 rok)

Keywords: Operation Vistula, 1947 , population transfers - Ukrainians - history , Ukrainians - government policy - Poland , Ukrainians - Poland - history - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Mniejszości narodowe w Europie środkowej a problem bezpieczeństwa europejskiego 1918-1939

Zieliński, Henryk (1920-1981)

Keywords: minorities - Europe, Central - 1918-1939 , Europe, Central - ethnic relations - 20th c. , security, international - Europe - 1900-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 6 z. 4 (1974), Życie naukowe

Keywords: World War, 1939-1945 - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Świadomość historyczna współczesnej młodzieży w Polsce

Żarnowska, Anna (1931-2007)

Keywords: historical conscience - Poland - 1945-1990 , youth - Poland - research

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Obrachunek historyczny czy rachunek sumienia?

Zamojski, Jan Eugeniusz (1925-2014)

Keywords: France - 1940-1945 (German occupation) - historiography , France - politics and government - 1940-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Misja pokoju Carla J. Burckhardta

Cienciała, Anna M. (1929-2014)

Keywords: Burckhardt, Carl Jakob (1891-1974) - diary - critics and interpretation , League of Nations - Poland - Gdańsk

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wizyta Augusta Zaleskiego w Londynie w grudniu 1931 r.

Nowak-Kiełbikowa, Maria (1930-2013)

Keywords: Zaleski, August (1883-1972) , Poland - foreign relations - Great Britain - 1900-1945 , Great Britain - foreign relations - Poland - 1900-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wprowadzenie

Żarnowski, Janusz (1932-2019)

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wstęp

Słabek, Henryk (1928- )

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 6 z. 2 (1974), Życie naukowe

Nietyksza, Maria (1936- )

Keywords: history, modern - 20th c. - research

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 6 z. 1 (1974), Życie naukowe

Keywords: history, modern - 20th c. - research

Find similar objects  |  Add to bibliography