polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 38 z. 3 (2006)
Found : 694
View:
1. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 38 z. 3 (2006), Title pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 38 z. 3 (2006), Recenzje

Szczepański, Wojciech (historia)

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kancelaria starostw województwa lubelskiego w latach 1919-1939

Konstankiewicz, Marek

Keywords: public administration - Poland - Lublin (Voivodeship) - history - 20th c. , diplomatics - Poland - Lublin (Voivodeship) , Lublin (Poland : Voivodeship) - politics and government - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Działalność komunistów wśród polskiego wychodźstwa na Bliskim Wschodzie w świetle materiałów kontrwywiadu Polskich Sił Zbrojnych (1944 r.)

Keywords: Poles - Middle East - 1900-1945 , military intelligence - Poland - 20th c. - sources , Polish communists - Middle East (1944)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 38 z. 3 (2006), Życie naukowe : udział Międzynarodowego Komitetu Historii II Wojny Światowej w XX Międzynarodowym Kongresie Nauk Historycznych, Sydney, lipiec 2005

Hułas, Magdalena (1956- )

Keywords: World War, 1939-1945 - conferences

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Marzec '68: bunt pokoleniowy

Kosiński, Krzysztof (1974- )

Keywords: Poland - history - 1945-1980 , resistance to authority - Poland - 1945-1970

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

GUŁag w radzieckim systemie represji : wokół książki Stanisława Ciesielskiego

Bosiacki, Adam (1968- )

Keywords: Political repression - Soviet Union , concentration camps - Soviet Union - history , prisons - Soviet Union - history , forced labor - Soviet Union - history

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Mniej znane karty stosunków polsko-francusko-czechosłowackich podczas II wojny światowej

Keywords: World War (1939-1945) - diplomatic history - sources

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wizerunek kobiety jako matki, pracownika i działaczki społecznej prezentowany na łamach prasy kobiecej w latach 1948-1956

Hajdo, Małgorzata

Keywords: women's press - Poland - 1945-1970 , women - Poland - 1945-1970 - illustrated publications , women - Poland - social situation - 1945-1970

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Edvard Beneš a sprawa polska w kontekście podpisania układu czechosłowacko-sowieckiego z 1943 r.

Segeš, Dušan (1977- )

Keywords: Beneš, Edvard (1884-1948) - and Poland , Beneš, Edvard (1884-1948) - views on international relations

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Prymas Stefan Wyszyński - biskup ordynariusz archidiecezji gnieźnieńskiej : przyczynek do historii stosunków państwo-Kościół katolicki w PRL (1949-1975)

Kaliski, Bartosz (1977- )

Keywords: Wyszyński, Stefan (1901-1981) - political activity , Catholic Church - Poland - 1945-1990 , Church and state - Poland - 1945-1970

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Polityczne aspekty uwolnienia Józefa Piłsudskiego z Magdeburga w listopadzie 1918 r.

Gaul, Jerzy (1948- )

Keywords: Pilsudski, Joseph (1867-1935) - and Germany , Germany - relations - Poland - 1900-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 38 z. 2 (2006), Życie naukowe

Kisielewski, Tadeusz (1939-2012)

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 38 z. 2 (2006), Title pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography