polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 25 z. 1 (1993)
Found : 688
View:
1. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 25 z. 1 (1993), Title pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 25 z. 1 (1993), Noty

Jarosz, Dariusz (1959- )

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dokumenty polskie i Polski dotyczące w archiwach rosyjskich

Frącki, Edward

Keywords: Archives - Russia - 20th c. , Poland - archive collections - Russia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 25 z. 1 (1993), Artykuły recenzyjne i recenzje)

Żurawicka, Janina ( -2006)

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wpływ bezpośredni Hitlera na roztrzygnięcia o losie Żydów podczas II wojny światowej

Madajczyk, Czesław (1921-2008)

Keywords: Holocaust, Jewish (1939-1945) - causes , Hitler, Adolf (1889-1945) - and Jews

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Socjaliści polscy wobec walki i zagłady Żydów

Dunin-Wąsowicz, Krzysztof (1923-2013)

Keywords: Socialists - Poland - attitude , Jews - extermination (1941-1945) - Poland

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Interwiew na temat Holocaustu

Madajczyk, Czesław (1921-2008)

Keywords: Jews - genocide (1941-1945) , World War II (1939-1945) - cruelty , World War II (1939-1945) - Jews

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Polityka i uchodźcza codzienność za fasadą symbolicznej kielni : (losy emigracyjnego wolnomularstwa rosyjskiego od lat dwudziestych do siedemdziesiątych)

Hass, Ludwik (1918-2008)

Keywords: freemasonry - Russia - 20th c. , Russia - emigration and immigration - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Polityka rządu RP wobec Żydów-obywateli polskich mieszkających w Niemczech w latach 1933-1939

Nehring, Piotr

Keywords: Polish Jews - Germany - 1900-1945 , Poland - 1918-1939 (Second Polish Republic) - politics and government

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

W obronie zasad, w dobie próby...

Torzecki, Ryszard (1925-2003)

Keywords: Ukraine - relations - Poland - 1900-1945 , Poland - relations - Ukraine - 1900-1945 , Sheptyt︠s︡ʹkyĭ, Andriĭ, hraf, 1865-1944

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kontakty polsko - litewskie na terenie Stanów Zjednoczonych w okresie II wojny światowej

Tarka, Krzysztof (1965- )

Keywords: Lithuanians - America - 1900-1945 , Poland - relations - Lithuania - 1900-1945 , Lithuania - relations - Poland - 1900-1945 , Poland - politics and governments - 1939-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Rozmowy polsko-radzieckie w maju 1957 roku

Keywords: Poland - relations - Soviet Union - 1945-1970 - sources , Soviet Union - relations - Poland - 1945-1970 - sources

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Rozwiązanie kwestii żydowskiej w Polsce w świetle prasy katolickiej lat międzywojennych

Landau-Czajka, Anna

Keywords: Jews - press coverage - Poland , Catholic press - Poland - 1918-1939 , Poland - politics and government - 1918-1939

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 25 z. 3 (1993), Title pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography