polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 11 z. 1 (1979)
Found : 781
View:
1. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 11 z. 1 (1979), Artykuły recenzyjne i recenzje

Materski, Wojciech (1944- )

Keywords: history, modern - 20th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 11 z. 1 (1979), Życie naukowe

Gołębiowski, Janusz Wojciech (1928- )

Keywords: history, modern - 20th c. - research

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 11 z. 1 (1979), Listy do redakcji

Białas, Tadeusz (1942- )

Keywords: Poland - 20th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

W związku z programem badania dziejów społeczeństwa : dyskusyjne uwagi o kategoriach

Grabski, Andrzej Feliks (1934-2000)

Keywords: history, modern - 20th c. - historiography , social history - methodology

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

O właściwy obraz dziejów Wolnego Miasta Gdańska

Drzycimski, Andrzej (1942- )

Keywords: Gdańsk (Poland) - 1920-1939 (Free City of Danzig) - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Znaczenie masowych materiałów pamiętnikarskich w badaniach historycznych oraz aktualne możliwości ich wykorzystania

Kersten, Krystyna (1931-2008)

Keywords: history, modern - 20th c. - methodology , diaries, Polish - 20th c.- history and criticism

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Filmowy dokument historii - przyczynki do dyskusji

Czeczot-Gawrak, Zbigniew (1911-2009)

Keywords: history, modern - 20th c. - methodology , motion pictures and history

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Uwagi Mieczysława Niedziałkowskiego o tzw. kryzysie parlamentaryzmu

Śliwa, Michał (1946- )

Keywords: Niedziałkowski, Mieczysław (1893-1940) - political and social thought , representative government and representation - Poland - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

"Sine ira et studio" - maksyma szlachetna. lecz jakże trudna

Zamojski, Jan Eugeniusz (1925-2014)

Keywords: France - 1940-1945 (German occupation) - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Rola Marii Koszutskiej w zjednoczeniu PPS-Lewicy i SDKPiL

Nieuważny, Stanisława

Keywords: Koszutska, Maria (1876-1939) , Polska Partia Socjalistyczna - Lewica (1906-1918) - history , Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy - history , left (political science) - Poland - 1900-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

II Międzynarodówka i kwestia kolonialna

Jemnitz, János (1930- )

Keywords: Second International - history , imperialism - 1870-1914

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Zagadnienie drugiego Wolnego Miasta Gdańska w historiografii obcej i polskiej

Andrzejewski, Marek (1947- )

Keywords: Gdańsk (Poland) - 1920-1939 (Free City of Danzig) - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Problemy zjednoczenia ruchu robotniczego w europejskich krajach demokracji ludowej

Kołomejczyk, Norbert (1930-1994)

Keywords: left (political science) - Europe, Eastern - 1945-1970 , communism - Europe, Eastern , communism - Europe, Central

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Polski Związek Zachodni w okresie okupacji hitlerowskiej

Musielak, Michał

Keywords: Polski Związek Zachodni , World War, 1939-1945 - underground movements - Poland , World War, 1939-1945 - conscript labor- Germany

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

O społeczno-gospodarczych aspektach zjednoczeniowej platformy Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej (1947-1948)

Słabek, Henryk (1928- )

Keywords: Polska Partia Socjalistyczna (1944-1948) - Polish Socialist Party , Polska Partia Robotnicza (1942-1948) - ( Polish Worker’s Party) , Poland - social conditions - 1945-1970 , Poland - economic conditions - 1945-1970

Find similar objects  |  Add to bibliography