polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 9 z. 1 (1977)
Found : 701
View:
1. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 9 z. 1 (1977), Życie naukowe

Keywords: history, modern - 20th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 9 z. 1 (1977), Recenzje

Terej, Jerzy (1934-1979)

Keywords: history, modern - 20th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 9 z. 1 (1977), Dyskusje i polemiki

Gutry, Czesław (1901-1990)

Keywords: Warsaw (Poland) - 1944 (Warsaw Uprising) - periodicals , underground literature - Poland - 1900-1945 - history and criticism , World War, 1939-1945 - underground literature - Poland - Warsaw

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dzieje burżuazji w Polsce w XIX i XX w. : zarys problematyki badawczej

Poznańska, Barbara

Keywords: middle class - Poland - 19th c. , middle class - Poland - 1900-1945 , bourgeoisie - Poland

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Ochrana warszawska o ruchu niepodległościowym w Królestwie

Nałęcz, Tomasz (1949- ) Ed.

Keywords: Poland - history - autonomy and independence movements - sources , Russia. Okhrannyi︠a︡ otdi︠e︡lenīi︠a︡ , secret service - Russia - 1870-1914 - personal narratives

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Podziemna organizacja górnictwa węglowego w czasie okupacji

Biernacki, Władysław

Keywords: World War, 1939-1945 - underground movements - Poland - personal narratives , mineral industries - Poland - 1900-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Próby ratowania Żydów europejskich przy pomocy polskich placówek dyplomatycznych podczas II wojny światowej

Lewin, Isaac (1906- )

Keywords: World War, 1939-1945 - Jews - rescue , diplomatic and consular service, Polish - 1900-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Świadomość historyczna jako czynnik procesu narodowotwórczego : zarys problematyki teoretyczneji

Chlebowczyk, Józef (1924-1985)

Keywords: historical consciousness , group identity , national consciousness , nationalism

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wpływ zaboru austriackiego na świadomość społeczeństwa polskiego

Wereszycki, Henryk (1898-1990)

Keywords: Austrian partition (Poland) - social situation , social consciousness - Poland , consciousness - social aspect - Poland - 19th c. , consciousness - social aspect - Poland - 1900-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Źródła do dziejów Polski w okresie II wojny światowej w zbiorach Archiwum Polskiej Akademii Nauk

Chankowski, Stanisław (1928-1990)

Keywords: Polska Akademia Nauk. Archiwum

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Niemiecka edycja dziennika Hansa Franka

Janowski, Andrzej

Keywords: Frank, Hans (1900-1946) , Poland - 1939-1945 (German occupation) - sources

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Rozbicie ruchu młodzieżowego "obozu narodowego"

Rudnicki, Szymon (1938- )

Keywords: Obóz Narodowo-Radykalny , Związek Młodych Narodowców , right-wing extremists - Poland - 1918-1939

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Z badań nad kulturą polityczną Drugiej Rzeszy : próba analizy składu społecznego aktywu Niemieckiej Ligi Morskiej (Deutscher Flotten-Verein)

Czapliński, Marek (1940- )

Keywords: Deutscher Flottenverein , militarism - Germany - 1870-1914 , nationalism - Germany - 1870-1914 , political culture - Germany - 1900-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Nowa publikacja o SS

Madajczyk, Czesław (1921-2008)

Keywords: World War, 1939-1945 - Netherlands , Netherlands - 1940-1945 (German occupation) , Schutzstaffeln - sources , SS - sources

Find similar objects  |  Add to bibliography