polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 24 z. 3 (1992)
Found : 689
View:
1. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 24 z. 3 (1992), Title pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 24 z. 3 (1992), Recenzje

Wolsza, Tadeusz (1956- )

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 24 z. 3 (1992), Noty

Jarosz, Dariusz (1959- )

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 24 z. 3 (1992), Życie naukowe

Madajczyk, Czesław (1921-2008)

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals , conference reports

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kozły ofiarne czy demiurgowie historii?

Hass, Ludwik (1918-2008)

Keywords: conspiracy theory - criticism , freemasonry - political activity , Protocols of the wise men of Zion - history and criticism

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wyzyskiwacze czy wyzyskiwani? : obraz rzemieślnika w prasie lat 1945-1948

Landau-Czajka, Anna

Keywords: artisans - Poland - 1945- , press and propaganda - Poland - 1945-1990

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Stalinowski model historiografii

Grabski, Andrzej Feliks (1934-2000)

Keywords: Marxian historiography - Soviet Union , Stalinism

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Radziecki system okupacyjny (1939-1941)

Madajczyk, Czesław (1921-2008)

Keywords: Soviet Union - politics and governments - 1936-1953 , World War (1939-1945) - occupied territories

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Ziemianie w miastach w Polsce lat 1918-1939 : zarys problematyki

Gałka, Bogusław W. (1948- )

Keywords: landowners - Poland -1900-1945 , Poland - 1918-1939 (Second Polish Republic) - social situation

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Z archiwum Józefa Retingera : listy do przywódców ruchu ludowego z lata 1938-1939

Keywords: Retinger, Józef Hieronim (1888-1960) , peasant movement - Poland - 1900-1945 - sources

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Czerwiec i październik : ruchy masowe w Polsce w 1956 roku

Machcewicz, Paweł (1966- )

Keywords: Poland - politics and governments - 1945-1956 , Poland - history - Uprising, 1956 , anti-communist movements - Poland - 1945-

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Zimowo-wiosenne operacje wojsk niemieckich i austro-węgierskich na Ukrainie w 1918 roku

Wrzosek, Mieczysław (1930- )

Keywords: World War (1914-1918) - campaigns and battles - Europe , World War (1914-1918) - Ukraine - Galicia (Region)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Obraz ruchu socjalistycznego w publikacjach historycznych "drugiego obiegu" w Polsce

Śliwa, Michał (1946- )

Keywords: prohibita - Poland - 1970-2000 , underground literature - Poland - 1970-2000 , socialism - Poland - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], R. 24 z. 4 (1992), Noty

Jarosz, Dariusz (1959- )

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography