polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 22 z. 3 (1990)
Found : 554
View:
1. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 22 z. 3 (1990), Artykuły recenzyjne i recenzje

Biały, Franciszek (1931- )

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 22 z. 3 (1990), Title pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Przegląd badań : stan i potrzeby badań nad polityką Stolicy Apostolskiej wobec Polski, Ukrainy i Rosji w latach 1917-1926

Mróz, Maciej (1960- )

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 22 z. 3 (1990), Życie naukowe

Burzyński, Jacek

Keywords: Poland - 20th c. - conferences

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Procesy demograficzne XIX w. jako funkcja kształtowania się świata współczesnego

Kersten, Krystyna (1931-2008)

Keywords: historical demography , Demographic projections - methodology

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Listy do redakcji : w związku z recenzjami M. Nowak-Kiełbikowej i S. Ciesielskiego

Kamiński, Marek Kazimierz (1948- )

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kryzys w stosunkach politycznych pomiędzy PPS-WRN a SL "Roch" w latach 1941-1943

Lusiński, Cezary (1963- )

Keywords: Poland - politics and governments - 1939-1945 , Polish Socialist Party "Freedom-Equality-Independence" - history , People's Party "Roch" - history

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Niektóre elementy teorii narodu w publicystyce krajowej PPS (1945-1948)

Lewandowski, Czesław (1939- )

Keywords: political ideas - Poland - 1945 - publicism , Polish Socialist Party (1944-1948) - and the nation

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Duchowieństwo łomżyńskie wobec wyborów parlamentarnych w 1928 r. i 1930 r.

Bondaryk, Krzysztof (1959- )

Keywords: Poland - 1918-1939 (Second Polish Republic) - politics and government , Church and state - Poland - 1900-1945 , Łomża (Poland, region) - 1918-1939 , clergy - Poland - attitudes

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 22 z. 1-2 (1990), Recenzje

Horoszewicz, Michał ( -2012)

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 22 z. 4 (1990), Artykuły recenzyjne i recenzje

Wolsza, Tadeusz (1956- )

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 22 z. 1-2 (1990), Title pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 22 z. 4 (1990), Title pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 22 z. 4 (1990), Życie naukowe

Hryciuk, Grzegorz (1965- )

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography