polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 59 Nr 3-4
Found : 820
View:
1. 

Contents

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Contents

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

From the Editors

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Contents

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

[Listy do Redakcji]

Bogucka, Maria

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

„Rzeczy w historii”. Seminaria z historii kultury materialnej, Spotkanie II, Warszawa, 5 kwietnia 2011 r.

Kosowski, Arkadiusz Jan

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, red. Andrzej Karpiński, t. I: Społeczeństwo a polityka, Warszawa 2008; t. II: Społeczeństwo a przestępczość, Warszawa 2009; t. III: Społeczeństwo a rodzina, Warszawa 2011 : [recenzja]

Bogucka, Maria

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Weapons of Warre. The Armaments of the Mary Rose. Archaeology of the Mary Rose; Volume 3, red. Alexzandra Hildred, Exeter 2011

Strzyż, Piotr

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Contents = Spis treści

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Od Redakcji

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Contents = Spis treści

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Contents = Spis treści

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

XI konferencja NESAT (North European Symposium for Archaeological Textiles), Esslingen (Niemcy), 10–13 maja 2011 r.

Kaczmarek, Zofia

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

III Funeralia Warszawskie, konferencja w Warszawie 24–25 października 2011 r.

Przybyłowicz, Olga Miriam

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography