polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 58 Nr 3-4
Found : 937
View:
1. 

Contents

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

From the Editor

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Contents

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

From the Editor

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Contents

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

„Smak staropolski. Źródła i metody badań nad dawną kuchnią”. Seminaria z historii kultury materialnej. Spotkanie I, Warszawa, 27 kwietnia 2010 r.

Klonder, Andrzej

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

[Listy do Redakcji]

Bogucka, Maria

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

„Smak i historia. Metodologia, źródła, perspektywy”, konferencja w Toruniu, 28–30 września 2010 r.

Przybyłowicz, Olga Miriam

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Konferencja „Badania historyczne nad starością i ludźmi starymi – koncepcje i metody”, Warszawa, 23 kwietnia 2010 r.

Kowalska, Anna

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Viinameri-Salapiiritusevedu Läänemerel kahe sõja vahel [The Vodka Sea. Spirits Smuggling On The Baltic Sea Between Two World Wars], Raimo Pullat, Risto Pullat, Tallinn 2010 : [recenzja]

Ostrowska, Joanna

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

„Modus vivendi III”, konferencja w Tallinie, 4–5 października 2010 r. Jubileusz Profesora Raimo Pullata

Klonder, Andrzej

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

„Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Podróżowanie w średniowieczu i czasach nowożytnych”, konferencja w Warszawie, 27–28 września 2010 r.

Bis, Magdalena

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Rzeźba nowożytna w kręgu Jasnej Góry i polskiej prowincji zakonu paulinów, 1. Ośrodek rzeźbiarski w Częstochówce pod Jasną Górą 1620–1705, t. I, Michał Wardzyński, Warszawa 2009 : [recenzja]

Wyrobisz, Andrzej

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Szkło. Katalog zbiorów. Zamek Królewski w Warszawie i Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich, Anna Szkurłat, Warszawa 2008 : [recenzja]

Bis, Magdalena

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography