polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 40 Nr 1
Found : 513
View:
1. 

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 5 nr 3-4 : Zeszyt dodatkowy

Kowalczyk, Jerzy

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 4 nr 2 : Zeszyt dodatkowy

Karwińska, Jadwiga

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 7 nr 3 : Zeszyt dodatkowy

Senkowski, Jerzy

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 9 nr 3 : Zeszyt dodatkowy

Keckowa, Antonina

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Contents = Spis treści

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Od Redakcji

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Contents = Spis treści

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Contents = Spis treści

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Contents = Spis treści

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Reformacja w Toruniu. Wpływ kultury ewangelickiej na rozwój miasta. Katalog wystawy w Muzeum okręgowym w Toruniu 9 czerwca — 15 października 2017, red. J. Arszyńska, L. Lewandowska, A. Mierzejewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika — Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, bd.

Klonder, Andrzej

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

„Od archeologii Józefa Kostrzewskiego do współczesnych nauk o przeszłości społecznej”, ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań, 21–22 września 2017 r.

Kozak, Adam

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Zamki i dwory województwa rawskiego w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych, Anna Nierychlewska, Monografie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, vol. X, Łódź 2013 : [recenzja]

Kowalczyk-Heyman, Elżbieta

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Olsztyn w dokumentach 2. Wybór źródeł do historii rzemiosła 1474–1950, Archiwum Państwowe w Olsztynie, Ośrodek Badań naukowych i Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, red. Danuta Bogdan, Olsztyn 2016 : [recenzja]

Klonder, Andrzej

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Homo nobilis. Wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku, Urszula Świderska-Włodarczyk, Warszawa 2017 : [recenzja]

Klonder, Andrzej

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography