polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Bogucka, Maria, 2012, [Listy do Redakcji]
Found : 489
View:
1. 

Listy do Redakcji

Kuklo, Cezary

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Listy do redakcji

Poniat, Radosław

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Listy do redakcji

Opioła-Cegiełka, Monika (1977- )

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

From the Editors

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Upodobanie, małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII––XVIII wieku. Wyobraźnia społeczna i jednostkowe doświadczenia, Tomasz Wiślicz, Wrocław 2012 : [recenzja]

Bogucka, Maria

Keywords: 17th-18th c. -- Poland , history of Polish countryside , private life of peasants , intimate life , sexual life , marriages of peasants

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

The Ends of Life. Roads to Fulfilment in Early Modern England, Keith Thomas, Oxford 2009 : [recenzja]

Bogucka, Maria

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Klasztor żeński w społeczeństwie doby baroku. Z życia codziennego benedyktynek poznańskich w świetle ich własnych kronik (XVII–XVIII w.)

Bogucka, Maria

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Starość w twórczości pisarzy polskiego renesansu i baroku

Bogucka, Maria

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Ludzie z Kresów, Maria Bogucka, Warszawa 2009

Klonder, Andrzej

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, red. Andrzej Karpiński, t. I: Społeczeństwo a polityka, Warszawa 2008; t. II: Społeczeństwo a przestępczość, Warszawa 2009; t. III: Społeczeństwo a rodzina, Warszawa 2011 : [recenzja]

Bogucka, Maria

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Od Redakcji

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

From the Editors

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

From the Editor

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

From the Editor

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Contents

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography