polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Wyrobisz, Andrzej, 2010, Rzeźba nowożytna w kręgu Jasnej Góry i polskiej prowincji zakonu paulinów, 1. Ośrodek rzeźbiarski w Częstochówce pod Jasną Górą 1620–1705, t. I, Michał Wardzyński, Warszawa 2009 : [recenzja]
Found : 1
View:
1. 

Fabrica ecclesiae dominikanów w Gidlach w świetle przekazów archiwalnych. Organizacja i koszty budowy murowanej świątyni w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej

Dettloff, Paweł

Keywords: 17th c. -- Poland , Dominicans (order) , Dominican church (Gidle, Poland) , modern churches -- organization of building , archival sources for the history of sacral building , Gidle (Poland)

Find similar objects  |  Add to bibliography