polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 48 z. 2 (2016)
Found : 1025
View:
1. 

„Gułag : struktury, kadry, więźniowie” : sprawozdanie z konferencji

Rogut, Dariusz (1972- )

Keywords: concentration camps - Soviet Union - conferences

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wojciech Franciszek Rojek (1954–2015) : wspomnienie o profesorze

Żukowski, Przemysław Marcin (1978- )

Keywords: Rojek, Wojciech Franciszek (1954-2015)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 48 z. 2 (2016), Recenzje

Misztal, Mariusz (1958- )

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Intymność okupacyjna

Kosiński, Krzysztof (1974- )

Keywords: prostitution - Poland - history - 20th c. , World War, 1939-1945 - women - Poland , women - crimes against - Poland - history - 20th c. , national socialism and sex - Poland - history - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

List do redakcji „Dziejów Najnowszych” w sprawie książki: E. Marat, M. Wójcik, Made in Poland : opowiada jeden z ostatnich żołnierzy Kedywu Stanisław Likiernik, Wydawnictwo „Wielka Litera Sp. z o.o.”, Warszawa 2014

Rybicka, Hanna (1932- )

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Agenci na fali : listy współpracowników Urzędu Bezpieczeństwado „Fali 49”

Ligarski, Sebastian (1975- ). Ed.

Keywords: propaganda, communist - Poland - 1945-1970 - sources , radio broadcasting - Poland - history , Poland - 1944-1989 (Polish People's Republic) - sources , Poland. Security Service - 1945-1970

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Przyczynek do badań elit komunistycznych czasów PRL : uwagi na marginesie biografii Romana Zambrowskiego

Gontarczyk, Piotr (1970- )

Keywords: Zambrowski, Roman, 1909-1977 , communists - Poland - biography , Poland - politics and government -1945-1980

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Polska i Jugosławia po II wojnie światowej” Bydgoszcz, 30 IX–1 X 2015 r.

Wawryszuk, Paweł

Keywords: Yugoslavia - relations - Poland - 1945-1990 - conferences , Poland - relations - Yugoslavia - 1945-1990 - conferences

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wybory do Sejmu PRL w latach 1952–1985

Siedziako, Michał

Keywords: Poland - politics and government -1945-1990 , elections - Poland - 1945-1990

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Nieznany kurier Piusa XII : analiza postawy katolickiego misjonarza w sowieckim więzieniu i procesu jego rozpracowywania przez NKGB

Adamski, Łukasz (1981- )

Keywords: Moskwa, Jerzy (1910-1941) , Šeptic'kij, Andrej (1865-1944) , Catholic Church - Soviet Union , Catholic Church - clergy - persecution - Soviet Union - history

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 48 z. 4 (2016), Recenzje

Schramm, Tomasz (1949- )

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 48 z. 3 (2016), Listy do redakcji

Duber, Paweł

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 48 z. 1 (2016), Listy do redakcji

Centek, Jarosław

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 48 z. 3 (2016), Recenzje

Dufrat, Joanna

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „«Za krew przelaną dla Ojczyzny, za ofiary naszych żyć». Podziemie niepodległościowe w walce z reżimem komunistycznym”, Bełchatów, 20 V 2016 r.

Bykowska, Milena

Keywords: government, resistance to - Poland - 1945-1970 - conferences

Find similar objects  |  Add to bibliography