polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 49 z. 2 (2017)
Found : 268
View:
1. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 49 z. 3 (2017), Artykuły recenzyjne i recenzje

Polit, Jakub (1968- )

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Gdyby Legiony nie powstały...

Odziemkowski, Janusz (1950- )

Keywords: Legions , Piłsudski, Józef (1867-1935) , Act of 5th November , Polish-Ukrainian War , Polish-Bolshevik War , Blue Army

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Życie codzienne legionistów podczas Wielkiej Wojny w świetle ich wspomnień (zarys głównych zagadnień)

Piotrowski, Jacek (1967- )

Keywords: Legionaries , everyday life , Polish Legions (1914-1918) , World War, 1914-1918

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Czy w politycznej historii jest miejsce na kategorię „zdrady”?

Nowak, Andrzej (1960- )

Keywords: Europe - politics and government - 1900-1945 , Poland - 1918-1921 (war of the borders) - territorial questions

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

"Appeasement" jako ostrzeżenie : rozważania o historiografii i polityce historycznej : (wokół "Pierwszej zdrady Zachodu" Andrzeja Nowaka)

Pomorski, Jan (1954- )

Keywords: Europe - politics and government - 1900-1945 , Poland - 1918-1921 (war of the borders) - territorial questions

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 49 z. 2 (2017), Recenzje

Suleja, Włodzimierz (1948- )

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencj inaukowej „Stosunki jugosłowiańsko-polskie w XX wieku”, Belgrad, 29–30 IX 2016 r.

Keywords: Yugoslavia - relations - Poland - 20th century - conferences , Poland - relations - Yugoslavia - 20th century - conferences

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

O historii Marynarki Wojennej inaczej

Mickiewicz, Piotr (1966- )

Keywords: Poland. Naval Forces (1918-1947) , Poland. Naval Forces (1945- ) , maritime policy - Poland - 1900-1945 , maritime policy - Poland - 1945-1990 , Poland - military policy - 1900-1945 , Poland - military policy - 1945-1990

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „W 100-lecie bitwy pod Kostiuchnówką. Marszałek Józef Piłsudski – Droga do Niepodległej”, Bełchatów, 27–28 X 2016 r.

Rogut, Dariusz (1972- )

Keywords: World War (1914-1918) - Poland - conferences , Battle of Kostiuchnówka (1916)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Tryumf pogańskiego barbarzyństwa

Fikus, Sebastian (1969- )

Keywords: Federal Republic of Germany - politics and governments , denazification - Germany , war criminals - Germany - 20th c. , hiding from justice - Germany - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 49 z. 2 (2017), Title pages, Contents

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Aresztowania i procesy sądowe brytyjskiego personelu dyplomatycznego oraz obywateli brytyjskich w Polsce (1947–1956)

Gdaniec, Ewelina

Keywords: Poland - foreign relations - Great Britain - 1945- , Great Britain - foreign relations - Poland - 1945- , political trials - Poland - 1945-1970 , British arrested in Poland , Poles arrested in Great Britain

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 49 z. 4 (2017), Życie naukowe: Hübner, Mateusz, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „«Nie wierząc nam, że chcieć – to móc!» Legiony i ich wpływ na sprawę polską w latach 1914–1918”, Toruń, 19–20 X 2017

Hübner, Mateusz

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Odrębność państwowa Jordanii w optyce obserwatorów brytyjskich w latach 1946–1957

Wróblewski, Bartosz (1973- )

Keywords: Jordan - foreign relations - Great Britain - 1945-1970 , Great Britain - foreign relations - Jordan - 1945-1970 , Hashemites , independence , Arab Legion

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Polska wobec kryzysu w stosunkach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem 1979–1981

Maj, Ewa (1957- )

Keywords: United States - foreign relations - 1945-1989 , Iran - 1919 (Revolution) , case of American hostages in Iran (1979-1981) , crisis

Find similar objects  |  Add to bibliography