polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 65 Nr 4
Found : 560
View:
1. 

Reformacja w Toruniu. Wpływ kultury ewangelickiej na rozwój miasta. Katalog wystawy w Muzeum okręgowym w Toruniu 9 czerwca — 15 października 2017, red. J. Arszyńska, L. Lewandowska, A. Mierzejewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika — Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, bd.

Klonder, Andrzej

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Contents = Spis treści

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Od Redakcji

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Contents = Spis treści

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Contents = Spis treści

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

„Od archeologii Józefa Kostrzewskiego do współczesnych nauk o przeszłości społecznej”, ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań, 21–22 września 2017 r.

Kozak, Adam

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Homo nobilis. Wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku, Urszula Świderska-Włodarczyk, Warszawa 2017 : [recenzja]

Klonder, Andrzej

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Staropolskie przepisy kulinarne. Receptury rozproszone z XVI–XVIII w. Źródła rękopiśmienne, wyd. i oprac. Jarosław Dumanowski, Dorota Dias-Lewandowska, Marta Sikorska, Monumenta Poloniae Culinaria. Polskie zabytki kulinarne, red. Jarosław Dumanowski, t. VII, Warszawa 2017

Klonder, Andrzej

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Diariusz podróży po Europie (1682–1688), Jan Michał Kossowicz, oprac. i wstęp Anna Markiewicz, Warszawa 2017

Klonder, Andrzej

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Listy do redakcji

Poniat, Radosław

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Listy do redakcji

Opioła-Cegiełka, Monika (1977- )

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kilka uwag o zamkach krzyżackich i ich opracowaniach : [recenzja]

Kajzer, Leszek

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Przemysł chemiczno-farmaceutyczny na Kujawach i Pomorzu Gdańskim (1918/20–1950), Wojciech Ślusarczyk, Dariusz Chyła, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Collegium Medicum w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2017 : [recenzja]

Klonder, Andrzej

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Contents = Spis treści

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

[Listy do Redakcji]

Bogucka, Maria

Keywords: history of material culture

Find similar objects  |  Add to bibliography