polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 50 z. 2 (2018)
Found : 292
View:
1. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 50 z. 2 (2018), Title pages, Contents

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 50 z. 2 (2018), Artykuły recenzyjne i recenzje

Stobiecki, Rafał (1962- )

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kodeks drogowy jako instrument amnestii zbrodniarzy hitlerowskich

Fikus, Sebastian (1969- )

Keywords: war criminals - Germany (West) , war crimes - trials - Germant (West) - 1945- , statute of limitations for prosecutions , amnesty , Germany (West) - politics and governments - 1945-

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Elaborat poselstwa polskiego w Berlinie z listopada 1926 r., pt. „Rzut oka na rozwój stosunków politycznych francusko-niemieckich w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy w związku z polityką Anglii, Włoch i Polski”

Kania, Krzysztof (1976- ). Ed.

Keywords: Poland - foreign relations - 1918-1939 - sources , Poland - politics and government - 1918-1939 - sources

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Działalność polskiej placówki dyplomatycznej na Węgrzech (1946–1956)

Sylburska, Aleksandra

Keywords: Poland. Embassy of the Republic of Poland (Budapest) - 1945-1970 , Poland - foreign relations - Hungary - 1945-1970 , Hungary - foreign relations - Poland - 1945-1970

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Refleksje o roli Ignacego Paderewskiego w dziejach Polski, na marginesie wystawy o Mistrzu w warszawskim Muzeum Narodowym

Drozdowski, Marian Marek (1932- )

Keywords: Paderewski, Ignacy Jan (1860-1941)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Anny M. Cienciały współpraca z Instytutem Literackim w Maisons-Laffitte w świetle korespondencji z Jerzym Giedroyciem

Stobiecki, Rafał (1962- )

Keywords: Cienciała, Anna Maria (1929-2014) , Giedroyc, Jerzy (1906-2000) , historiography, Polish - abroad - 1945-

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 50 z. 3 (2018), Title pages, Contents

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 50 z. 3 (2018), Recenzje

Białokur, Marek (1974- )

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 50 z. 4 (2018), Title pages, Contents

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Środki pieniężne przerzucone drogą lotniczą dla Polskiego Państwa Podziemnego

Rutkowski, Grzegorz (historia)

Keywords: World War, 1939-1945 - underground movements - Poland , Polish Underground State , airdrop , finances

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Oblicza Niepodległej. Państwo i społeczeństwo. W 100-lecie odrodzenia Rzeczypospolitej”, Kraków, 25–26 X 2018 r.

Hübner, Mateusz

Keywords: 100 anniversary of Poland's independence (2018)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Stosunki jugosłowiańsko-polskie w XX wieku”, Belgrad, 27–28 IX 2018 r.

Wawryszuk, Paweł

Keywords: Yugoslavia - relations - Poland - 20th century - conferences , Poland - relations - Yugoslavia - 20th century - conferences

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Debata: Architekci niepodległości

Gmurczyk-Wrońska, Małgorzata (1963- )

Keywords: 100 anniversary of Poland's independence (2018) , international relations - 1871-1918 , Poland - history - autonomy and independence movements , leaders and heads of state

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 50 z. 1 (2018), Title pages, Contents

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography