polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Sawicki, Ludwik (1893-1972), 1950-1951, Kraków-Zakrzów : dokumentacja polowa
Found : 1330
View:
1. 

Fotografie : Zakrzów koło Krakowa

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Zakrzówek (Cracow, Poland) , Cracow, małopolskie voivodeship (Poland)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Stratygrafia i opis warstw szurfów 1, 2, 3, 4, 1951 rok oraz notatki dotyczące lokalizacji i niwelacji szurfów

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Zakrzówek (Cracow, Poland) , stratigraphy of archaeological site , Cracow, małopolskie voivodeship (Poland)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Rysunek upadu warstw 1 i 2

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Zakrzówek (Cracow, Poland) , regional geology -- Poland , dip of the layer , Cracow, małopolskie voivodeship (Poland)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dane wysokościowe dla poszczególnych tarasów

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Zakrzówek (Cracow, Poland) , regional geology -- Poland , Cracow, małopolskie voivodeship (Poland)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Profil wykopu z opisem warstw na uroczysku "Rudnica" 1950 rok

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Zakrzówek (Cracow, Poland) , stratigraphy of archaeological site , Cracow, małopolskie voivodeship (Poland)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Spis zawartości

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wyciągi z literatury

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: regional geology -- Poland , regional geography -- Poland , Cracow, małopolskie voivodeship-region (Poland) , Kraków-Częstochowa Upland (Poland)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Przekrój przez tarasy pra-Wisły w Krakowie

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: regional geology -- Poland , Vistula valley (Poland) , Cracow, małopolskie voivodeship (Poland)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kraków - Wawel (Skałka Wawelska) 1950-1951 r. : notatki polowe o wypełniskach lejów i ich głębokość

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Wawel (Cracow, Poland) , Cracow, małopolskie voivodeship (Poland)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Mapa "Dziedziniec arkadowy na Wawelu" : teren badań w 1950 roku, skala 1 :50

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Wawel (Cracow, Poland) , arcaded courtyard (Wawel, Cracow, Poland) , Cracow, małopolskie voivodeship (Poland)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kraków - Skałka Wawelska : fotografie zabytków i stanowiska

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Wawel (Cracow, Poland) , Cracow, małopolskie voivodeship (Poland)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kraków (Skałka Wawelska) : rysunki wyrobów krzemiennych ze stanowiska

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Wawel (Cracow, Poland) , flint objects , Cracow, małopolskie voivodeship (Poland)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Notatka : Wawel : stanowisko staropaleolityczne na podstawie badań Żakiego z 1950 roku

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Lower Paleolithic -- Poland , Lower Paleolithic sites -- Poland , Wawel (Cracow, Poland) , Cracow, małopolskie voivodeship (Poland)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wypisy z literatury do Skałki Wawelskiej

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Wawel (Cracow, Poland) , geological bibliograqphies , soil science bibliographies , Cracow, małopolskie voivodeship (Poland)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Notatki o analizach petrograficznych próbek z lejów

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Wawel (Cracow, Poland) , flint objects , Cracow, małopolskie voivodeship (Poland)

Find similar objects  |  Add to bibliography