polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Sawicki, Ludwik (1893-1972), Polesie : materiały do zagadnienia budowy geologicznej utworów czwartorzędowych : geologia plejstocenu
Found : 58
View:
1. 

Fotografie : Polesie

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Dźwinogród, Borszczów county, Tarnopol district (Ukraine) , Polesia (Belarus / Ukraine)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Przyczynek do znajomości prehistorii Polesia

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Polesia (Belarus / Ukraine)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Notatki z wycieczki dyluwialnej na S [południe] od Kowala : 1927 rok

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Pleistocene -- Ukraine , Pleistocene geology , Kowel, Volhynia region-region(Ukraine)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Stanowisko Marianówka nad Horyniem : notatki polowe

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Pleistocene -- Ukraine , Pleistocene geology , Marianówka, Równe county (Ukraine)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Stanowisko Marianówka nad Horyniem : notatki polowe

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Pleistocene -- Ukraine , Pleistocene geology , Marianówka, Równe county (Ukraine)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Rysunki i profile przez dolinę rzeki Horyń

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Pleistocene -- Belarus / Ukraine , Pleistocene geology , Choromsk, Stolin county, Brześć district (Belarus) , Horyń Valley (Belarus / Ukraine)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Rysunki profilów bez podpisu

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Pleistocene -- Belarus / Ukraine , Pleistocene geology

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Spis zawartości

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Przekrój poprzeczny doliny rzeki Cny pod wsią Ona oraz 1 metryczka próbki z profilu w Cnie

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Pleistocene -- Belarus , geological analysis , Ona, Łuniniec county, Brześć district (Belarus) , Cna Valley, tributary of the Prypeć (Belarus)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Rysunki wyrobów krzemiennych ze stanowiska Kożangródek I c, część S

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Pleistocene -- Belarus , geological analysis , Kożangródek, Łuniniec county, Brześć district (Belarus)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wyciągi z pracy Gagela

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Gagel, Curt (1865-1927). - Yhe title not determined

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Notatki dotyczące tarasu doliny Słuczy

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Pleistocene -- Ukraine , Pleistocene geology , Słucza Valley (Ukraine) , Chołopy, Sosnowe commune, Równe district (Ukraine) , Daźwa, Volhynia district (Ukraine) , Górka Połonka, Łuck district (Ukraine) , Kisielin, Volhynia district (Ukraine) , Kozin, Łuck district (Ukraine) , Sosnowe, Równe district (Ukraine) , Koszary Nowe, Szack district (Ukraine) , Oździutycze, Łokacze district (Ukraine) , Koszary Stare, Szack district (Ukraine) , Turzysk, Volhynia district (Ukraine) , Tynne, Równe district (Ukraine)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Notatki polowe dotyczące budowy geologicznej utworów z miejscowości nad Horyniem

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Pleistocene -- Belarus / Ukraine , geological analysis , Bukowskaja on the Horyń , Berest, Sarny county, Równe district (Ukraine) , Bereżnica, Iwano-Frankowsk district (Ukraine) , Choromsk, Stolin county, Brześć district (Belarus) , Chorsk, Stolin county, Brześć district (Belarus) , Derewnia, Stolin county, Brześć district (Belarus) , Horków, Tuczyn county, Równe district (Ukraine) , Herbertowo near Pińsk, Brześć district (Belorus) , Horodziec, Włodzimierzec county, Równe district (Ukraine) , Jeziorko, Kiwerce county, Volhynia district (Ukraine) , Kamień Koszyrski, Volhynia district (Ukraine) , Czernce, Kamień Koszyrski county, Volhynia district (Ukraine) , Klerów, Sarny county, Równe district (Ukraine) , Łahiszyn, Pińsk county, Brześć district (Belarus) , Niewierz, Lubieszów county, Volhynia district (Ukraine) , Pererub, Pińsk county, Brześć district (Belarus) , Pińsk, Brześć district (Belarus) , Parachońsk, Pińsk county, Brześć district (Belarus) , Rudkówka up the Niesłucha, Brześć district (Belarus) , Serniczki, Kisielin county, Volhynia district (Ukraine) , Stawek / Stanek, Pińsk county, Brześć district (Belarus) , Sunia, Sarny county, Równe district (Ukraine) , Ugolec, Stolin county, Brześć district (Belarus) , Wysock, Stolin county, Brześć district (Belarus) , Wielka Głusza, Kamień Koszyrski county, Volhynia district (Ukraine) , Wieleśnica, Pińsk county, Brześć district (Belarus) , Horyń Valley (Belarus / Ukraine)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Stanowiska nad Pilicą : geologia plejstocenu

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Pleistocene , Pleistocene geology , geology of Denmark , Warka, Grójec county, mazowieckie voivodeship (Poland)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Polesie Wołyńskie : fotografie

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Find similar objects  |  Add to bibliography