polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Urbański, Jarosław (1909-1961), 1952, Sprawozdanie z prac wykonanych dla Muzeum Ziemi w Warszawie w miesiącu grudniu 1952 roku
Found : 1
View:
1. 

Korespondencja związana z Szelągiem : list prof. St. Feliksiaka

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Szeląg (Poznań, Poland) , animal remains , archaeozoological research , Poznań, wielkopolskie voivodeship (Poland)

Find similar objects  |  Add to bibliography