polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Sawicki, Ludwik (1893-1972), Wyciągi z literatury dotyczące archeologii świata
Found : 1006
View:
1. 

Wyciągi z literatury dotyczące Afryki : paleolit

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Paleolithic -- Iraq , Zarzian culture , Zarzian culture flint objects , Zarzi cave, Kurdistan (Iraq)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Położenie linii brzegowej podczas epoki kamienne w S-E (południowo-wschodniej) Norwegii

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Stone Age -- Norway

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

H. Breuil, H. Obermeier : Les premiers ...

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Institut de Paléontologie Humaine (Paris, France) , Paleolithic , archaeology -- organization of science

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Uwarow ...

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Stone Age -- Russia , Stone Age archaeology

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Neolityczne zespoły kulturowe : wyroby krzemienne z Jordansmühler

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Neolithic -- Poland , Neolithic flint objects , Jordanów Śląski, Wrocław county, dolnośląskie voivodeship (Poland)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

H. Gros : Auf den ...

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Stone Age -- Poland / Lithuania / Russia , East Prussia (Poland / Lithuania / Russia)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Przemysły magdaleńskie i przejściowe do azylskiego

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Saint-Périer, René de (1877-1950) - La Grotte de Harpons à Lespugne (Haute-Garonne). W: L'Anthropologie ; 30 (1920) 3/4 ss. 209-234 , Paleolithic -- France , Paleolithic culture , Paleolithic flint industries , Magdalenian culture , Acheulian culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Maglemose

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Spuścizna prof. Ludwika Sawickiego : teczki archiwalne , mesolithic -- Denmark , Maglemose culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Spis zawartości

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Stanowisko Sværdborg

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Early Mesolithic -- Denmark , Maglemose culture , Sværdborg, Roskilde region (Denmark)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Przemysły magdaleńskie w Niemczech według Schmidt'a

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Upper Palaeolithic -- Germany , Magdalenian culture , Magdalenian culture flint industries

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Skrobacze rdzeniowe

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

H. Breuil - Les subdivisions ,,,

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Upper Palaeolithic , Upper Paleolithic chronology

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

J. Lewis Abbott ...

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Pygmy (peoples) , Cap Colony (Republic of South Africa)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Pygmy implements ...

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Pygmy (peoples) , Cap Colony (Republic of South Africa)

Find similar objects  |  Add to bibliography