polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Sawicki, Ludwik (1893-1972), Notatki na temat uzeum w Kwidzynie
Found : 21
View:
1. 

Notatki na temat Muzeum w Szczecinie

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: National Museum (Szczecin, Poland) , museum collections -- Poland

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Notatki na temat Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: City Museum (Zabrze, Poland) , museum collections -- Poland

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Notatki ogólne na temat muzeów prowincjonalnych m. in. wykaz tych muzeów

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: regional museums -- Poland , museum collections -- Poland

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Muzeum Śląskie w Bytomiu : (w 20-lecie istnienia)

Malicki, Longin (1908-1986)

Keywords: Upper-Silesian Museum (Bytom, Poland) , museum collections -- Poland

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Notatki na temat urządzenia Muzeum Etnograficznego w Toruniu

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Maria Znamierowska-Prüfferowa Ethnographic Museum (Toruń, Poland) , ethnographical collections -- Poland , ethnographic museums -- organization

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Muzeum Kultur Ludowych

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: National Museum of Ethnography (Warsaw, Poland) , ethnographical collections -- Poland

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Luźne notatki na temat organizacji sieci muzealnej i ustawy o muzeach

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: museology , museums -- organization , museums -- legislation

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Notatki na temat wystawiennictwa zabytków przedhistorycznych

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: prehistoric monuments , archaeological museology

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Muzeum Narodowe w Warszawie : statut i uzasadnienie

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: National Museum (Warsaw, Poland) , National Museum -- organization , Museum statutes

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wzory znaków mapy muzeów, zab ytków przedhistorycznych

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: museum maps , archaeological monuments maps , graphic signs on maps

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Konferencje związane z organizacją sieci muzealnej

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: National Congress of the Museum Association (18 ; 1947 ; Poznań) , International Council of Museums. Polish National Committee (1949) , regional museums -- organization

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wytyczne organizacji muzealnictwa na ziemiach północno-wschodnich Rzeczypospoitej

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: museology -- organization , North-Eastern Poland

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Organizacja opieki nad zabytkami przedhistorycznymi

Drewko, Michał

Keywords: prehistory , prehistoric monuments , protection of archaeological heritage

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Plany urządzenia Muzeum w Kłodzku oraz notatki

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Keywords: Wallis Palace (Kłodzko, Poland)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Spis zawartości

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Find similar objects  |  Add to bibliography