polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Zawadzka D. - Maria Żmigrodzka, „Przez wieki idąca powieść”. Wybór pism o literaturze XIX i XX wieku. Pod redakcją Marii Kalinowskiej i Elżbiety Kiślak. Warszawa 2002
Found : 1
View:
1. 

Marek Kwapiszewski (1 lutego 1946 – 11 czerwca 2017)

Bagłajewski, Arkadiusz

Keywords: Kwapiszewski, Marek (1946–2017) , obituary , Marek Kwapiszewski’s biography and research , the Institute of Polish Philology at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin , studies on Polish Romantic literature , Romantic Ukrainism , the old Polish Republic Southern-East frontier literary life

Find similar objects  |  Add to bibliography