polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Zweiffel M. - Teresa Dobrzyńska, Tekst – styl – poetyka. Zbiór studiów Kraków (2003)
Found : 29
View:
1. 

Elwira Buszewicz, Sarmacki Horacy i jego liryka. Imitacja – gatunek – styl. Rzecz o poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Kraków 2006. „Terminus. Bibliotheca Classica”. Seria 2, tom 4

Urbański, Piotr

Keywords: Maciej Kazimierz Sarbiewski’s poetry , imitation , genre , style

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Zofia Florczak (14 sierpnia 1912 - 5 grudnia 1996)

Dobrzyńska, Teresa

Keywords: Florczak, Zofia (1912 - 1996) , obituary , Zofia Florczak’s biography , scouting , Enlightenment , language , style , sociology of writing

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Peter Stockwell, Poetyka kognitywna. Wprowadzenie. Przekład Anna Skucińska. Red. nauk. E. Tabakowska. Kraków (2006)

Zweiffel, Maciej

Keywords: Stockwell, Peter , poetics , cognitivism

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Gatunek jest znakiem. Uwagi na marginesie dyskusji o tekście historycznym

Czerwiński, Maciej

Keywords: genre , sign , historical text

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Anna Martuszewska, Bolesława Prusa „prawidła” sztuki literackiej. Gdańsk 2003

Zalewski, Cezary

Keywords: Bolesław Prus’s creativity , formulated poetics , literary rules

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Elżbieta Dąbrowicz, Cyprian Norwid : osoby i listy. Lublin 1997

Szczeglacka, Ewa

Keywords: Cyprian Norwid’s biography , Norwid’s correspondence , poetics of letter , Norwid’s self-image

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, Słownik terminów literackich. Pod red. Janusza Sławińskiego Wyd. 3, poszerz. i popr. Wrocław-Warszawa-Kraków 1998

Adamski, Maciej

Keywords: Słownik terminów literackich (Dictionary of Literary Terms) , theory of literature , structuralism , literary theory terminology

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Bożena Witosz, Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji : zagadnienia struktury tekstu. Katowice 1997

Dobrzyńska, Teresa

Keywords: description , narrative prose , structure of text , linguistic textual studies , speech genre

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Tomasz Stępień, Zabawa – poetyka – polityka. Katowice 2002

Sidoruk, Elżbieta

Keywords: ludic element , poetics , politics

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Bogumiła Kaniewska, Świat w granicach „ja” : o narracji pierwszoosobowej. Poznań 1997

Wołk, Marcin

Keywords: first person narration , Friedrich Spielhagen’s, Käte Friedemann’s, Käte Hamburger’s, Franz Stanzl’s, Bertil Romberg’s concepts , syndrome of lost themes , formal mimetism , creation of narrator-protagonist , mythization of fictional world

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Mowa i ołtarz. O znaczeniach wystąpień publicznych w dzisiejszej kulturze – na przykładzie wypowiedzi Papieża Benedykta XVI w Auschwitz-Birkenau

Kloch, Zbigniew

Keywords: pope Benedict XVI , public speech , culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Marek Hermann, Metaforyka astralna w poezji rzymskiej. Kraków 2007

Dobrzyńska, Teresa

Keywords: Hermann, Marek , metaphor , polish literarture

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Helena Kapełuś (21 maja 1927 - 8 września 1999)

Michałowska, Teresa

Keywords: Kapełuś, Helena (1927-1999) , obituary , Helena Kapełuś’s life , Kapełuś’s research on Old Polish Literature , Kapełuś’s research on folklore

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Monika Bogdanowska, Komentarz i komentowanie. Zagadnienia konstrukcji tekstu. Katowice 2003. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Nr 2117

Michalski, Maciej

Keywords: commentary , commenting , text construction

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Maciej Michalski, Dyskurs, apokryf, parabola. Strategie filozofowania w prozie współczesnej. Gdańsk 2003

Szybowicz, Eliza

Keywords: discourse , apocryph , parable , strategies of philosophising , contemporary prose

Find similar objects  |  Add to bibliography