polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Spis treści rocznika CXXV
Found : 216
View:
1. 

Spis autorów

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny R. 125 nr 4 (2018), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

In memoriam : Andrzej Wędzki (14 XI 1927 - 13 XII 2017)

Grzesik, Ryszard (1964- )

Keywords: historians - Poland - biographies , Wędzki, Andrzej (1927-2017)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kwartalnik Historyczny R. 125 nr 4 (2018), Artykuły recenzyjne i recenzje

Kaliski, Bartosz (1977- )

Keywords: history , historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kwartalnik Historyczny R. 125 nr 1 (2018), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kwartalnik Historyczny R.125 nr 2 (2018), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kwartalnik Historyczny R. 125 nr 3 (2018), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kwartalnik Historyczny R.125 nr 2 (2018), Od Redakcji. Jak upadają państwa i jak odradzają się na nowo?

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Drogi do poznania historii Habsburgów w czeskich naukach historycznych

Bůžek, Václav

Keywords: Habsburg (dynasty) , historiography - Bohemia , historiography - Czech Republic - 1990-

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Państwo (jego powstanie, upadek i odrodzenie) jako historycznie uwarunkowana forma społeczno-politycznej organizacji społeczeństwa

Nosov, Boris Vladimirovič (1952- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

O zwycięstwie kultury nad polityką : jak odwieczni wrogowie stworzyli suwerenne państwa i współczesną wspólnotę nordycką

Szelągowska, Grażyna (1953- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Jak państwa upadają i jak na nowo powstają?

Zacharias, Michał Jerzy (1946- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Idea narodowa w konfrontacji z zamysłami wspólnotowymi : przykład Jugosławii

Znamierowska-Rakk, Elżbieta (1945- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Rozważania o upadku i odradzaniu się państw (z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości)

Żurawski, Radosław Paweł (1963- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography