polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
T. 87 z. 2 (2015)
Found : 459
View:
1. 

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 2 (2015), Spis treści

Keywords: Geography

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 2 (2015), Kronika

Keywords: Geography

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 4 (2015), Recenzje

Keywords: Geography

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 4 (2015), Kronika

Keywords: Geography

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 4 (2015), Spis treści

Keywords: Geography

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 3 (2015), Spis treści

Keywords: Geography

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

M. Kowalski – Księstwa Rzeczpospolitej. Państwo magnackie jako region polityczny, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 238, Warszawa 2013; 396 s.

Tazbirowa, Julia Rec.

Keywords: duchies , Polish-Lithuanian Commonwealth , political regions , magnate lordship

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 1 (2015), Kronika

Keywords: Geography

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 1 (2015), Spis treści

Keywords: Geography

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Przegląd Geograficzny T. 86 z. 4 (2014), Contents

Keywords: Geography

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Przegląd Geograficzny T. 88 z. 3 (2016), Kronika

Keywords: Geography

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Przegląd Geograficzny T. 88 z. 3 (2016), Spis treści

Keywords: Geography

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Przegląd Geograficzny T. 86 z. 4 (2014), Recenzje

Keywords: Geography

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Przegląd Geograficzny T. 86 z. 4 (2014), Kronika

Keywords: Geography

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Przegląd Geograficzny T. 89 z. 4 (2017), Spis treści

Keywords: Geography

Find similar objects  |  Add to bibliography