Object

Title: Zawsze wierny? : sytuacja wyznaniowa w Uniwersytecie Krakowskim w XVI i XVII w.

Creator:

Machaj, Dawid

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 59 (2015)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 95-135 ; Sum. eng.

Abstract:

The article aims at showing in a new light the confessional situation of the Academy of Cracow in the 16th and 17th centuries, using sources omitted in previous research into the topic and thanks to a more detailed analysis of the sources used by other scholars (e.g., Acta rectoralia, university conclusions, rectors’ and professors’ diaries). The Academy of Cracow was a Catholic institution, thus portraying the attitude of the university’s authorities to non-Catholics in a period of confessional struggle in Cracow and in the Commonwealth seemed promising. Another point was to analyse the possibilities for non-Catholics to function within the walls of the University in different periods of time, as well as to describe the most important events and regulations, which influenced the University’s policy. The author also tried to bring to light the subsequent stages of administrative exclusion (on various levels) of non-Catholic students. However, the contacts of the Academy with religious minorities in Cracow is a matter so complex, that it remained beyond the scope of the article.

References:

Album studiosorum Universatis Cracoviensis, t. 4: Ab anno 1607 ad annum 1642, wyd. J. Zathey, Kraków 1950
K. Bakowski, Dawne cechy krakowskie, Kraków 1903
H. Barycz, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu, Kraków 1935
K. Boroda, Studenci Uniwersytetu Krakowskiego w późnym średniowieczu, Kraków 2010
M. Chachaj, Protestanci polscy na studiach w katolickich uniwersytetach zagranicznych w latach 1564-1660, [w:] Z dziejów stosunków wyznaniowych w Rzeczypospolitej XVI-XVII wieku, red. H. Gmiterek, Lublin 2000, Res Historica, t. 10
A. Chmiel, Pieczęcie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 1996
A. Chwalba, Collegium Maius, Kraków 2009
Codex diplomaticus Universitatis Studii Generalis Cracoviensis, t. 1, Kraków 1884
Conclusiones Universitatis Cracoviensis: ab anno 1441 ad annum 1589, wyd. H. Barycz, Kraków 1933
A. Karbowiak, Mieszkania żaków krakowskich w XIV-XVI wieku, Lwów 1887
M. Kosman, Konflikty wyznaniowe w Wilnie (schyłek XVI-XVII w.), „Kwartalnik Historyczny”, LXXIX, 1972, 1
Kronika zboru ewangelickiego krakowskiego przez X. Wojciecha Węgierskiego, oprac. M. Pawelec, Kraków 2007
W. Kuraszkiewicz, Formuły przysięgi w rotach sądowych XIV-XVI wieku, [w:] idem, Polski język literacki. Studia nad historią i strukturą, Warszawa-Poznań 1986
D. Machaj, Sądownictwo rektorów krakowskich w XVI wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, LXVI, 2014, 1
Materiały do dziejów reformacji w Krakowie. Zaburzenia wyznaniowe w latach 1551-1598, oprac. R. Żelewski, Wrocław 1962
J. Muczkowski, Krwawy burmistrz. Kartka z dziejów mieszczaństwa krakowskiego w XVI wieku, Kraków 1935
J. Muczkowski, Mieszkania i postępowanie uczniów krakowskich w wiekach dawniejszych, Kraków 1842
Z. Pietrzyk, Poczet rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1400-2000, Kraków 2000
J. Sondel, Zawsze wierny. Uniwersytet Jagielloński a Kościół rzymskokatolicki, Kraków 2006
Statuta nec non liber promotionum philosophorum ordinis in Universitate studiorum Jagellonica ab anno 1402 ad annum 1849, wyd. J. Muczkowski, Kraków 1849
K. Stopka, Od założenia do schyłku XVIII w., [w:] Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. K. Stopka, A. K. Banach, J. Dybiec, Kraków 2000
W. Urban, Akademia Krakowska w dobie reformacji i wczesnej kontrreformacji (1549-1632), [w:] Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764, t. 1, red. K. Lepszy, Kraków 1964
A. Włodarek, Architektura średniowiecznych kolegiów i burs Uniwersytetu Krakowskiego, Kraków 2000
A. Wyczański, Uniwersytet Krakowski w czasach złotego wieku, [w:] Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764, t. 1, red. K. Lepszy, Kraków 1964
S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. 2, Lwów 1894

Relation:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Volume:

59

Start page:

95

End page:

135

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:58488 ; 0029-8514

Source:

IH PAN, sygn. A.512/59 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/59 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Object collections:

Last modified:

Jan 22, 2018

In our library since:

Apr 11, 2016

Number of object content hits:

400

All available object's versions:

http://rcin.org.pl/ihpan/publication/78505

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information