polski   English  

Publication

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Publication description

Bortkiewicz, Wawrzyniec (1756-1823), Na Powrot Jasnie Oswieconego Xiązęcia Jmci Karola Radziwiłła Wojewody Wilenskiego, Xiązęcia Na Ołyce, Słucku, Nieswizu, Birzach [...] Od XX. Zakonu Kazn. Konwentu Nieswizkiego W Obowiązkach Całey Prowincyi Litewskiey Roku 1777 Oda

Opening only publication edition...