polski   English  

Publication

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Publication description

Wszelaka-Rylik, Małgorzata, 2001, Własności termodynamiczne cytozyny i jej metylo-, hydroksy- i metoksy- pochodnych w wodzie, metanolu i N,N-dwumetyloformamidzie

Opening only publication edition...