polski   English  

Publication

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Publication description

Gawinkowski, Sylwester, 2013, Spektroskopia oscylacyjna związków makrocyklicznych a podwójnym wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym NH...N

Opening only publication edition...