polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Religia a społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej

Publication structure:
 • Stegner, Tadeusz (1952- ). Red., Religia a społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej
  • Strony tytułowe, Spis treści
  • Stegner, Tadeusz (1952- ), Uwagi wstępne
  • Bujak, Grzegorz, Przemiany religijności w Kościele katolickim w okresie miedzywojennym (1918-1939)
  • Chylak, Karol (1978- ), Modernizacja czy archaizacja? : z dziejów transformacji systemu uposażeniowego Kościoła katolickiego w Drugiej Rzeczypospolitej
  • Maciaszek, Paweł (1965- ), Obrzędy i zwyczaje katolików w Drugiej Rzeczypospolitej na podstawie Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
  • Borzyszkowski, Józef (1946- ), Chrzest, pierwsza komunia, bierzmowanie, ślub i pogrzeb - po kaszubsku
  • Bergmann, Olaf, Pomiędzy konserwatywnym tradycjonalizmem a nowoczesnością : bezpośredni i pośredni wpływ duchowieństwa katolickiego na procesy modernizacji społecznej i gospodarczej Drugiej Rzeczypospolitej
  • Beczek, Paweł, Przejawy sekularyzacji wśród poznaniaków w świetle poznańskiej międzywojennej prasy katolickiej
  • Mączka, Dorota (1963- ), Pobożność maryjna na południowym Podlasiu w okresie międzywojennym
  • Smoliński, Aleksander (1964- ), Związki kawalerii polskiej z klasztorem jazłowieckim na tle kultu maryjnego w armii Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz w Wojsku Polskim Drugiej Rzeczypospolitej
  • Płoński, Roman Andrzej, Chwila sacrum w życiu prawosławia w Drugiej Rzeczypospolitej
  • Horak, Stefan, Obrzędowość religijna grekokatolików w Drugiej Rzeczypospolitej
  • Tempczyk, Katarzyna, Ewolucja rozumienia i praktyki kapłaństwa w mariawityzmie okresu międzywojennego
  • Kornacki, Krzysztof (1970- ), Obrzędowość religijna w filmach fabularnych Drugiej Rzeczypospolitej
  • Kłaczkow, Jarosław (1972- ), Konfirmacja w życiu religijnym wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  • Seweryn, Andrzej (1953- ), Życie religijne baptystów warszawskich w Drugiej Rzeczypospolitej
  • Zieliński, Tadeusz J. (1966- ), Ustawodawstwo gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej wymierzone w wyznawców judaizmu
  • Renz, Regina (1948- ), Z życia religijnego Żydów w miasteczkach międzywojennej Polski
  • Kijek, Kamil (1981- ), Światopogląd i aspiracje życiowe ortodoksyjnej młodzieży żydowskiej w Polsce międzywojennej : w stronę nowego typu ortodoksji w Europie Wschodniej?
  • Drozd, Jarosław (1972- ), Przemiany w religijności Żydów pomorskich w Drugiej Rzeczypospolitej : wybrane aspekty
  • Informacje o autorach
  • Indeks nazwisk