polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Państwo i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej

Publication structure:
 • Żarnowski, Janusz (1932-2019). Red., Państwo i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej
  • Strony tytułowe. Spis treści
  • Żarnowski, Janusz (1932-2019), Słowo wstępne
  • Żarnowski, Janusz (1932-2019), Rola państwa w kształtowaniu społeczeństwa Polski międzywojennej : zarys problemu i uwagi wstępne
  • Wojtacki, Maciej (1977- ), Państwo i jego rola w świetle prac konstytucyjnych sejmu polskiego w latach 1928-1935
  • Mierzwa, Janusz (1978- ), Działalność wojewódzkich i powiatowych struktur bezpieczeństwa w okresie Drugiej Rzeczypospolitej
  • Olstowski, Przemysław (1968- ), Państwo a społeczeństwo na Pomorzu w latach Drugiej Rzeczypospolitej
  • Pacanowska, Regina, Państwo wobec samorządów : od zmiany w systemie finansów komunalnych do ustawy scaleniowej z 1933 r.
  • Kozińska-Witt, Hanna, Stratni i wygrani? Postrzeganie państwa przez działaczy samorządowych byłej Galicji przed i po wydaniu ustawy scaleniowej (1933)
  • Kęsik, Jan (1957- ), Wojsko Polskie a społeczeństwo w Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939
  • Borek, Paweł (1978- ), Rola garnizonów wojskowych w życiu mieszkańców południowego Podlasia w okresie międzywojennym
  • Jastrzębski, Robert, Polityka oddłużeniowa lat 30. a społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej
  • Grata, Paweł, Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej
  • Chylak, Karol (1978- ), Systemy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia w Polsce międzywojennej
  • Grzebyk, Piotr, Zarys prawa zatargów zbiorowych pracy w Drugiej Rzeczypospolitej
  • Majcher-Ociesa, Edyta, Relacje między przemysłowcami a administracją państwową w województwie kieleckim w latach 1919-1939
  • Słabińska, Elżbieta, Polityka rządu wobec robotników przemysłowych w dobie wielkiego kryzysu gospodarczego : założenia i praktyka (na przykładzie województwa kieleckiego)
  • Dufrat, Joanna, Obóz rządzący w Polsce w latach 1926-1939 a aktywizacja kobiet
  • Knyspel-Kopeć, Renata Elżbieta, Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej wobec kobiet w latach wielkiego kryzysu gospodarczo-ekonomicznego
  • Urbanek, Joanna, Kwestia pomocy dla polskich kombatantów Wielkiej Wojny w latach 1920-1926
  • Zamojska, Dorota (1960-2013), Uniwersytet a państwo w Drugiej Rzeczypospolitej
  • Duber, Paweł, Polityka historyczna jako sposób oddziaływania na społeczeństwo w okresie rządów sanacyjnych (na przykładzie obchodów powstań narodowych)
  • Krzywiec, Grzegorz (1974- ), Czy państwo w Polsce pomajowej było czynnikiem antyżydowskim (1926-1939)? Stan badań i perspektywy badawcze
  • Góra, Barbara, Odbicie relacji pomiędzy państwem polskim a mniejszością białoruską w okresie Drugiej Rzeczypospolitej na łamach wileńskiej prasy lat 1921-1924
  • Informacje o autorach
  • Indeks nazwisk