Kolekcja

Fotografia Polskiej Wsi

W kolekcji znalazła się część unikatowego zbioru fotografii „Fotografia polskiej wsi”. Cały zbiór to około cztery i pół tysiąca zdjęć, które zostały przysłane w 1983 r. na konkurs pod hasłem „ Fotografia polskiej wsi do 1948 roku”, zorganizowany przez redakcję tygodnika „Nowa Wieś” i Kwartalnika „Fotografia” przy współudziale Polskiego Towarzystwa Historycznego i Związku Polskich Artystów Fotografików. Ze względu na ogromną wartość społeczną i naukową tego zbioru wykonano jego dokumentację fotograficzną i duplikaty zdjęć przekazano do Zakładu Etnografii Instytutu Kultury Materialnej PAN czyli obecnego Ośrodka Etnologii i Antropologii Współczesności Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Zdjęcia te są cennym materiałem źródłowym stanowiącym autentyczną dokumentację fotograficzną ilustrującą historię polskiej wsi od lat 60-tych XIX do końca lat 40-tych XX w. Problematyka, którą poruszają omawiane zdjęcia dotyczy wielu obszarów życia społecznego na przestrzeni kilkudziesięciu lat oraz zmieniających się ustrojów politycznych. Wśród bardziej obszernych zespołów kolekcji wymienić można takie, które odnoszą się do relacji międzypokoleniowych, szkolnictwa wiejskiego, stosunków etnicznych, aktywizacji kobiet, działalności społecznej i organizacji lokalnych, religijności ludowej, wychowania i socjalizacji dzieci, ale też ówczesnej mody i kanonów estetycznych. Ze względu na wymogi prawa autorskiego kolekcja jest dostępna na komputerach w Bibliotece IAE PAN.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji