Kolekcja

Księgozbiór Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Kolekcja gromadzi pozycje z 26 tys. księgozbioru Polskiego Towarzystwa Geograficznego, gromadzonego w latach 1918-1953. Była zaczątkiem ksiegozbioru obecnej Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie. Zawiera książki, czasopisma, mapy i atlasy, w tym m.in. pozycje geograficzne, literaturę podróżniczą i krajoznawczą. Wśrod założycieli PTG, jak można przeczytać na stronie domowej Towarzystwa, dominowali profesorowie uniwersytetów: Warszawskiego i Jagiellońskiego (m.in. Stanisław Lencewicz, Jan Lewiński, Jerzy Loth, Bolesław Olszewicz, Stanisław Poniatowski i Ludomir Sawicki). Członkami założycielami były osoby różnych zawodów i specjalności naukowych, oprócz geografów m.in. ekonomiści, historycy, socjologowie, meteorolodzy, geolodzy, botanicy, zoolodzy i antropolodzy. Znajduje to odbicie w tematyce i jakości zbiorów. Po zakończeniu II wojny światowej zbiory Bibliotkii Towarzystwa, dzięki licznym darom, przyrastły szybko i stanowią dziś cenny księgozbiór.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

OBIEKTY ostatnio dodane

Obiekty

Ostatnio najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji