Kolekcja

Dziedzictwo kulturowe

Kolekcja obejmuje m.in. ruchome dziedzictwo takie jak książki, dokumenty, mapy, ikonografię, które instytuty tworzące RCIN uznały za godne zachowania na przyszłość ze względu na ich wartość historyczną, naukową i artystyczną.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji