Kolekcja

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Instytut Chemii Fizycznej PAN W Instytucie Chemii Fizycznej PAN, należącym do grona jednostek naukowych kategorii "A+", prowadzone są badania o charakterze stosowanym, polegające na poszukiwaniu nowych związków chemicznych i ich kompozycji, wzbogacaniu i optymalizacji ich składu oraz badania polegające na syntezie i produkcji specjalistycznych odczynników chemicznych. Tematyka badań obejmuje: chemię supramolekularną; technologię nowych materiałów; termochemię; biokalorymetrję; kinetykę chemiczną i procesową; elektrokatalizę, elektrochemię, dynamikę molekularną, spektroskopię, fotochemię, fotofizykę; fizykochemię, nanotechnologię, fotodiagnostykę i fototerapię. ICHF jest :
  • laureatem konkursu na najbardziej prodoktorancki instytut PAN – PROPAN,
  • wyróżniony w Programie Ramowym UE 'Horyzont 2020',
  • laureatem konkursów NCN MINIATURA; OPUS, PRELUDIUM, SONATA, SHENG, stypendiów Prezesa PAN, FNP.
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych w kolekcji IChF zawiera dostęp do tekstów prac doktorskich i habilitacyjnych pracowników, informatorów o Instytucie i artykułów oraz danych badawczych. Dostęp do zdigitalizowanych dokumentów umożliwia lepszą orientację w tematach prac badawczych prowadzonych w dziedzinie chemii i wykorzystanie ich w bieżącej działalności; w podjęciu współpracy; promowaniu nowej tematyki badawczej lub eliminowaniu jej dublowania. Badania prowadzone w IChF znajdują wykorzystanie m.in. w sektorze usługowym, wytworzeniu nowych generacji leków. metodach badań antynowotworowych; metodach oczyszczania powietrza. Baza poszerza oraz archiwizuje warsztat badawczy. O wartości naukowej digitalizowanych dokumentów świadczą osiągnięcia uzyskiwane przez grono naukowców :
  • laureaci w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Student-wynalazca",
  • Złoty medal w projekcie "Młodzi Liderzy Innowacji" Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska,
  • laureaci konkursu "Mobilność młodych badaczy IChF PAN" 2017,2018,2019,
  • laureaci konkursu organizowanego przez PAN na najlepsze prace doktorskie.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (4)

Obiekty

OBIEKTY ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji