Kolekcja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Kolekcja Instytutu Badawczego Leśnictwa zawiera okazy zoologiczne i botaniczne. Kolekcja Instytutu Badawczego Leśnictwa zawiera okazy zoologiczne i botaniczne.
Okazy zoologiczne (owady) pochodzą z kolekcji owadów IBL w Sękocinie Starym, a ich zasięg występowania jest ogólnoświatowy. Kolekcja obejmuje okazy owadów, należące do 3 rzędów:
  • przedstawicieli rzędu LEPIDOPTERA (MOTYLE), która stanowi najbogatszy, pod względem faunistycznym zbiór kolekcji. Najstarsza część zbiorów pochodzi z lat 20. i 30. XX wieku, w głównej mierze była tworzona przez Józefa Schneidera;
  • przedstawicieli rzędu COLEOPTERA (CHRZĄSZCZE), kolekcja zawiera m.in. rodziny: Carabidae, Curculionidae, Cerambycidae;
  • przedstawicieli rzędu DIPTERA (MUCHÓWKI), należące do najmłodszej części kolekcji. Tworzenie zbioru muchówek rozpoczęło się w latach 60-siątych ubiegłego wieku, a pierwsze zebrane okazy należały do rodziny rączycowatych (Tachinidae). Jednak większość zdygitalizowanych materiałów to owady gromadzone od połowy lat 90-tych, a najliczniej reprezentowane są gatunki należące do następujących rodzin: Tachinidae, Muscidae, Rhinophoriidae, Sciomyzidae i Syrphidae, a mniej licznie również ze Scatophagidae, Anthomyiidae czy Caliphoridae oraz pojedynczo kilku jeszcze innych rodzin owadów dwuskrzydłych.
Okazy botaniczne (zielnik) pochodzą ze zbiorów Herbarium Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży. W zbiorach znajdują się unikatowe materiały zielnikowe wraz z etykietami zawierającymi opisy roślin. Kolekcja zawiera arkusze zielnikowe roślin zebranych z obszaru Puszczy Białowieskiej oraz jej okolic. Najstarsze okazy roślin znajdujące się w kolekcji pochodzą z 1962 roku. Okazy botaniczne zgromadzone na platformie RCIN zbierane były w ramach wcześniejszych prac terenowych pracowników IBL, głównie są to zbiory profesora Aleksandra W. Sokołowskiego.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (2)

Obiekty

OBIEKTY ostatnio dodane

Obiekty

Ostatnio najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji