Kolekcja

Starodruki

Są to wydawnictwa ze zbiorów biblioteki Instytutu Dendrologii PAN, znajdujące się w domenie publicznej. Starodruki stanowią zaczątek zbiorów biblioteki i w dużej części pochodzą z księgozbioru dendrologicznego Tytusa i Jana Działyńskich, których zainteresowaniom dendrologicznym towarzyszyła pasja gromadzenia w zamkowym parku bogatych kolekcji gatunków i odmian drzew i krzewów z całego świata oraz ustawicznego pogłębiania wiedzy dendrologicznej. Zwłaszcza Jan Działyński słynął z zamiłowania do tej dziedziny i podczas swoich licznych podróży i pobytów w Paryżu nabywał wszystkie fachowe dzieła dendrologiczne i botaniczne, wydawane w Europie zachodniej w tym czasie.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji